Konkurser: Detailbranchen i bedring

PressemeddelelseDetailhandlen har oplevet et markant fald i antal konkurser det sidste år. Resultatet er glædeligt, mener FSR – danske revisorer, men advarer samtidig mod at tolke resultatet for positivt.

FSR - danske revisorerSMV

Den hårdt prøvede detailhandel er kommet bedre fra start i 2013 end året før. Antallet af konkurser ligger således på 105 i 1. kvartal 2013 mod hele 158 konkurser i 1. kvartal 2012. Det svarer til et fald i antal konkurser på 34 procent.
Omvendt forholder det sig i hotel- og restaurationsbranchen, hvor antallet af konkurser er steget fra 81 i 1. kvartal 2012 til 100 i samme periode i år. Det viser en specialkørsel fra eStatistik, udført i samarbejde med FSR – danske revisorer og med afsæt i tal fra Danmarks Statistik.

Det seneste års konkursudvikling viser, at antallet af konkurser samlet set befinder sig på uændret højt niveau. Også opdelt på brancheniveau ligger antallet af konkurser relativt stabilt på et højt niveau, dog med enkelte udtagelser som fx i detailhandlen.

Erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen glæder sig over, at det går bedre i detailhandlen i starten af 2013, men advarer samtidig i mod at tolke resultatet for positivt.

”Detailhandlen er blevet ramt meget hårdt af krisen. I det lys er det glædeligt, at antallet af konkurser er faldet så markant, som tilfældet er. Jeg tror dog, at man skal passe på med at tolke resultatet alt for positivt. Der er stadig lang vej til en normalisering af konkursniveauet i dansk erhvervsliv. Samtidig er der desværre tegn på, at væksten i såvel Danmark som resten af EU er på retræte”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Konkurs-tendenserne slår igennem i alle regioner
Med undtagelse af hotel og restaurationsbranchen i Region Nordjylland, hvor der er én færre konkurs end 1. kvartal 2012, så er tendensen den samme i samtlige landets regioner; Detailhandlen falder og antallet af konkurser inden for hotel og restauration stiger.

 
Tabel 1: Antal konkurser, opgjort på branche, 2012K1 – 2013K1 

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på Danmarks Statistik Konkursstatistik

 
Figur 1: Udviklingen i konkurser
 
Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på Danmarks Statistik Konkursstatistik
 

Tabel 2: Konkurser opgjort på branche og region, 2009K1-2013K1 

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistik Konkursstatistik, ESTAT4

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147