Færre mister jobbet ved konkurser

PressemeddelelseGodt 15.000 ansatte mistede jobbet i forbindelse med virksomheders konkurser i 2012. Det svarer til, at 12% færre job gik tabt i de konkursramte virksomheder sammenlignet med 2011 og hele 26% færre end i 2010, hvor hele 20.500 arbejdspladser gik tabt.

SMVFSR - danske revisorer

12 procent færre job tabt ved konkurser i 2012 sammenlignet med 2011. Og alle regioner oplever færre tabte jobs i 2012.
Det er resultatet, når man ser på konkurs-året 2012. Det viser beregninger fra eStatistik udført i samarbejde med FSR – danske revisorer på baggrund af konkursstatistikker fra Danmarks Statistik.

"Over tre år er tabet af arbejdspladser ved virksomheders konkurser nu gået tilbage, så erhvervslivet har fået lidt luft, og den negative konkursudvikling er foreløbigt knækket. Så det ser bedre ud. Niveauet for konkurser er dog stadig højt, og selvfølgelig kan det mærkes rundt om i landet, når vi på et år mister 15.000 jobs", siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen, FSR – danske revisorer.

Næsten hver fjerde konkursramte virksomhed var mere end 10 år gammel på konkurstidspunktet. De ældre virksomheder tegnede sig dermed for halvdelen af det samlede jobtab. Den positive udvikling i antallet af konkurser har derfor en også bagside, påpeger Kent Nielsen adm. direktør i eStatistik.

"Ældre virksomheder har i reglen flere ansatte end yngre virksomheder, og det trækker selvfølgelig i den forkerte retning i forhold til jobtab, når de går konkurs. Vi kører nu på femte år i økonomisk krise, og det går ikke sporløst hen over erhvervslivet, for det er de ældre virksomheder, der i stigende grad går konkurs. Så det bliver ikke nogen nem opgave at fortsætte den overordnede positive udvikling i 2013", siger adm. direktør i eStatistik Kent Nielsen.

Store konkurser påvirker udvalgte brancher – alle regioner reducerer jobtab
Udviklingen i antallet af konkurser og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i de forskellige brancher er langt fra entydig. Detailhandlen blev eksempelvis hårdt ramt i 2012 med en stigning i antal konkurser på hele 20 procent. Men jobtabet ligger alligevel syv procent lavere end i 2011.

Det modsatte billede viser sig i transportsektoren, hvor der er tale om en generel nedgang i antallet af konkurser med seks procent, mens jobtabet til gengæld er øget med 59 procent i forhold til 2011.
De modsatrettede tendenser afspejler, at enkelte store konkurser - som eksempelvis Cimbers konkurs i maj 2012 - slår markant igennem på udvalgte brancher.

Ser man på regionerne, så har alle fem regioner oplevet betydeligt færre jobtab i 2012 end i forhold til 2010.

Tabel 1. Udvikling i antal beskæftigede i konkursramte virksomheder, opgjort på regioner, 2010-2012*

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder året før konkursen. Data er baseret på eIndkomst.

Figur 1. Andel af beskæftigede i konkursramte virksomheder, fordelt på virksomhedens alder, 2012

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder året før konkursen. Data er baseret på eIndkomst.

Læs hele analysen

Kontakt

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147