Firmanavn eller logo på gulpladebiler

PressemeddelelseSom en del af SKAT’s indsats mod sort arbejde skal biler og varevogne på gule plader have synligt firmanavn eller logo på siden af bilen per 1. januar 2013. Og det bliver en bekostelig affære, hvis ikke man overholder reglerne, påpeger FSR - danske revisorer og Dansk Erhverv.

SkatFSR - danske revisorer

”Bødestørrelserne er ganske høje, så det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse at glemme skiltningen,” understreger John Bygholm, formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, og han får opbakning af Dansk Erhverv:

”Vi støtter hovedformålet med de mange lovgivningstiltag, der skal mindske sort arbejde og anden skatteunddragelse, men det bødeniveau, der nu lægges op til, ligger for højt,” fastslår Ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Ingen mulighed for at blive undtaget
Reglerne trådte i kraft 1. januar 2013 og gælder for køretøjer med en totalvægt under 4 tons, som benyttes fuldt erhvervsmæssigt.  Reglerne gælder alle biler og varevogne under 4 tons, og det er således ikke bare håndværkere eller andre, der skal ud og have navn, CVR-nummer med videre på bilen.

”Foreløbigt planlægger ministeriet alene at undtage biler fra inkassovirksomheder, men der er mange andre virksomheder, hvor ulempen med skiltningen kan være stor, fordi man f.eks. kører med værdigenstande, våben, medicin, mv. Efter vores opfattelse burde disse også undtages, hvilket vi har gjort ministeriet opmærksom på, dog foreløbigt uden resultat,” siger John Bygholm.

I Dansk Erhverv ærgrer man sig også over, at ministeren tilsyneladende har lukket ned for, at virksomheder kan blive undtaget, når det er helt relevant.

”Vi mener også, at ministeriet bør genoverveje, om der er flere virksomhedstyper, der bør undtages fra reglerne.”

Absurde krav til virksomhederne
Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.

”Kravet er absurd, da SKAT jo i forvejen bare kan tjekke i motorregistret og dermed kan de nemt få oplysningerne ved at slå nummerpladen op der. Og borgerne bliver jo ikke mere opmærksomme, alene fordi bilerne nu skal have logo på. Effekten af det nye lovkrav er nok minimalt, men virksomhederne skal alligevel have besværet og omkostningen herved,” siger John Bygholm.

Fakta:
Udenlandske varebiler skal alene synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på, men skal i princippet være påklistret bilens sider.

Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje – både ved virksomhedsnavn og CVR-nummer.

Er bilen over 3,5 tons, skal virksomhedsnavn dog stå med 10 cm høje bogstaver.

Farven på teksten skal klart adskille sig fra bilens farve.

Hvis et virksomhedslogo entydigt identificerer virksomheden og bilen ikke vejer mere end 3,5 tons, kan logoet benyttes i stedet for virksomhedens navn. Det kan fx være, hvis virksomhedens navn er en del af logoet.

Papegøjeplader
Biler på papegøjenummerplader, eller som har mærket med teksten "Bilen må bruges privat", er ikke omfattet af de nye regler og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer.

Overtrædelse af reglerne
Overtrædelse af kravene om skiltning vil fremover blive straffet med bøder.

Bøderne vil have følgende niveau:
5.000 kr. første gang man overtræder reglerne
10.000 kr. anden overtrædelse
15.000 kr. tredje overtrædelse
22.500 kr. fjerde overtrædelse

Kontakt ved Dansk Erhverv:

Kontakt hos FSR - danske revisorer: Se kontaktpersoner til højre for artiklen.

Kontakt

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197