Flere selskaber har underskud

PressemeddelelseAndelen af selskaber med underskud stiger efter tre år med fald. Fire ud af 10 selskaber har underskud. Samtidig kæmper hvert femte danske selskab med både underskud og en angrebet egenkapital, og det kan blokere for handel mellem virksomheder og for lån i banken.

FSR - danske revisorerSMV

Efter tre år hvor andelen af selskaber med røde tal på bundlinjen ved årets udgang er faldet, stiger omfanget af selskaber med underskud nu igen. 41,2 pct. af danske aktie- og anpartsselskaber havde røde tal på bundlinjen ved en gennemgang i januar 2013, og det er en lille stigning i forhold til året før. Omregnet svarer det til, at knap 80.000 selskaber har underskud.

Det viser en opgørelse over sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv, som kreditvurderingsinstituttet Experian har udarbejdet for FSR – danske revisorer. 191.000 danske aktie- og anpartsselskaber indgår i undersøgelsen.

Udviklingen kommer imidlertid ikke bag på Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer:

”Vi hører fra revisorerne, at selskaberne fortsat er hårdt pressede på økonomien. Mange selskaber har oven i købet skåret ind til benet de seneste år for at nedbringe omkostningerne. Ikke desto mindre har 40 pct. af de danske selskaber et negativt resultat, så krisen har fortsat et godt tag i dansk erhvervsliv, omend det ikke ser helt så slemt ud, som da krisen var på sit højeste”, siger erhvervspolitisk direktør, Tom Vile Jensen.

Hvert femte selskab (19,9%) svarende til 38.000 selskaber har både underskud og er presset på egenkapitalen. Det er en lille bedring med et fald på 0,6 pct. point i forhold til året før.

”Det er en positiv tendens, at der er et lille fald i antallet af virksomheder med underskud og angrebet egenkapital. Der er stadig mange selskaber, som er udfordret, her hvor vi går ind i krisens femte år. Har et selskab både underskud og er udfordret på egenkapitalen, kan det være svært at få adgang til finansiering, og samarbejdspartnere vil nok stille flere kritiske spørgsmål og være mere forsigtige. Det hæmmer i sidste ende samhandelen mellem virksomheder”, siger Tom Vile Jensen.

Figur. Andel selskaber med underskud og angrebet egenkapital, 2008-2013 (procent)

Kilde: Experian

Hotel og restaurationsbranchen hårdest ramt ift. underskud
Opdelt på brancheniveau er det især branchen ’Hotel og restauration’, der skiller sig ud ved at have et relativt stort underskud i hele perioden.
Godt 40 pct. af virksomhederne i hotel og restaurationsbranchen havde underskud i 2008. Branchen topper i 2010 med hele 55 pct. af selskaberne, der har underskud for så igen at falde til lige under 50 pct. i januar 2013. Det samme gør sig gældende for branchen ’Kultur, forlystelser og sport’, hvor tilsvarende knap 50 pct. af virksomhederne havde underskud ved indgangen til 2013.

I den modsatte ende af skalaen finder man brancherne ’Bygge og anlæg’ og ’Fremstillingsvirksomhed’, som dækker bredt over industrien. Her er det ’kun’ 37 pct. af selskaberne, der havde underskud i januar 2013. Begge brancher bliver ofte nævnt, som brancher, der er særligt udfordret af krisen.  

Om opgørelsen
Opgørelsen over selskabernes sundhedstilstand er opgjort af kreditvurderingsinstituttet Experian i januar 2013 for FSR – danske revisorer. 191.477 aktie og anpartsselskaber indgår i opgørelsen.

Sundhedstilstanden er målt på følgende parametre:

 • Underskud: Årets resultat i det seneste regnskab er negativt
 • * Angrebet egenkapital: Egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital eller negativ:
  (A/S = 500.000,- og Aps.= 125.000,- hvis selskabskapitalen er mindre end 125.000, måles på mindstkravet 80.000,- fra januar 2012)

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169