For tidligt at afblæse kreditklemmen for små virksomheder

PressemeddelelseKreditsituationen er fortsat stram, konstaterer regeringens halvårlige kreditredegørelse. FSR – danske revisorer frygter, at situationen for særligt de små virksomheder er værre, end redegørelsen viser.

FSR - danske revisorerSMV

Mindre og nyetablerede virksomheder er fortsat ramt at finansieringsudfordringer, fremgår det af Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse for udviklingen i kreditmulighederne i Danmark.

Det samlede udlån til erhverv fra pengeinstitutter og realkreditinstitutter er faldet 0,5 procent svarende til godt 7 milliarder kroner i løbet af det seneste år. Samlet er udlånet faldet knap 85 milliarder kroner siden 2008, fremgår det af kreditredegørelsen.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen vurderer, at redegørelsen viser, at vi ikke har en kreditklemme i Danmark, men at kreditsituationen fortsat er stram hos mindre virksomheder.
Hos FSR – danske revisorer deler man ministerens bekymring.

”Faldet i erhvervsudlån på 7 milliarder kroner viser, at der er udfordringer. Det er vores vurdering, at særligt de mindre og nyere virksomheder rammes hårdt. Det skal ses i lyset af, at SMV’erne valfarter til eksempelvis Vækstfonden for at finde alternativer til kreditinstitutterne. Alene fra januar og frem til august har Vækstfonden medfinansieret 349 virksomheder for et samlet beløb på 855 millioner kroner,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

De jobskabende små virksomheder rammes hårdest
De små virksomheder står for ca. 2/3 af både jobskabelsen og værditilvæksten i dansk økonomi.

”Otte ud af ti revisorer peger på, at lettere adgang til finansiering er den væsentligste forudsætning for øget vækst i virksomhederne. Redegørelsen indikerer, at de små virksomheder fortsat kæmper med finansieringsudfordringer. Fortsætter den udvikling, vil det hæmme jobskabelsen og dynamikken overordnet i den danske økonomi,” siger Tom Vile Jensen.

Midlerne til Vækstfonden blev sidste år styrket gennem kreditpakken med blandt andet 420 millioner målrettet små Vækstkautioner. Et beløb som regeringens finanslovsforslag ikke lægger op til at øge.

”Det afsatte beløb kan meget hurtigt forsvinde og dermed efterlade de små virksomheder uden alternativer til den bankfinansiering, de ikke kan få. Derfor bør man politisk være ekstra opmærksom på situationen hos de små virksomheder,” siger Tom Vile Jensen.

 
Læs mere

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Revisordøgnet* 2013

Finansiering som akilleshæl

Få gode råd og indsigt i hvordan skarpe krav kan vendes til muligheder, når dine kunder skal have finansieringen på plads.

Læs mere på Revisordøgnets hjemmeside