FSR – danske revisorer: Lloydsprisen 2013 til Haldor Topsøe

PressemeddelelseErhvervsmanden og iværksætteren Haldor Topsøe modtager posthumt Lloydsprisen 2013 for sin mangeårige indsats for dansk erhvervsliv

FSR - danske revisorer

”Haldor Topsøe var et menneske, som gjorde en forskel – ikke kun for sin virksomhed og for sine ansatte, men for hele Danmark. Ja, jeg tør faktisk godt sige for hele verden”. Med disse ord overrakte minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard, Lloydsprisen 2013 til erhvervsmanden og iværksætteren Haldor Topsøe. Direktør i Haldor Topsøe A/S, Henrik Topsøe søn af Haldor Topsøe, modtog prisen på sin fars vegne.

Haldor Topsøe stiftede i 1940 industrivirksomheden Haldor Topsøe A/S, som er kendt for at producere katalysatorer, som blandt andet er en forudsætning for at skabe miljøvenlig industriproduktion og udvikle kunstgødning, der bidrager til at brødføde verdens befolkning.

Formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer, ser Haldor Topsøe som en inspirationskilde for unge iværksættere og et fyrtårn i dansk erhvervsliv.

”Mennesket Haldor Topsøe og virksomheden Haldor Topsøe repræsenterer hver for sig og sammen fremskridtet og alt det vi gerne vil forbindes med i Danmark. Innovation, teknologi, forskning, design og ingeniørvidenskab på allerhøjeste niveau. Derfor er der heller ingen tvivl om, at Haldor Topsøe er og bliver en stor inspirationskilde for de unge generationer og et eksempel til efterlevelse”, siger Morten Speitzer.

Det er FSR – danske revisorer, der i år for 23. gang uddeler Lloyd’s-prisen til en person, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en unik indsats i dansk erhvervsliv.

Med prisen og hæderen følger en check på 35.000 kr. Henrik Topsøe donerede efter ønske fra hans far pengene til Børnesagens fællesråd.

FSR – danske revisorers begrundelse for at tildele Haldor Topsøe prisen hedder det blandt andet:

”Haldor Topsøe står som et eksemplarisk forbillede for mange iværksættere. Med ukuelig vilje og professionalisme har Haldor Topsøe drevet en virksomhed frem, og i en alder af 99 år bestred han stadig posten som øverste leder i virksomheden”.
”Haldor Topsøes ord "From science to business" opsummerer virksomhedens forretningsgrundlag: En fundamental forståelse af katalytiske processer danner grundlag for virksomhedens produkter og fortsatte udvikling. Med et stadigt stigende globalt fokus på energi og miljø spiller Haldor Topsøe A/S’ teknologier en betydningsfuld rolle i eksempelvis rensning af røgen fra kraftværker, i transportsektoren til reduktion af kvælstof og i den kemiske industri til behandling af affaldsprodukter”.

De seneste års modtagere af Lloyd’s-prisen er blandt andre: Lars Larsen (JYSK), Stine Bosse (Tryg), Alfred Josefsen (Irma), Jens Moberg (BetterPlace) og Dorte Fals (DR).

Kriterier for tildeling af Lloyd’s-prisen
FSR – danske revisorer lægger følgende kriterier til grund for uddelingen af Lloyd’s-prisen:
Lloyd’s-prisen gives til en person, en organisation eller en virksomhed, som har leveret et enestående bidrag til at gøre dansk økonomi og erhvervsliv konkurrencedygtigt.
Det enestående bidrag kan eksempelvis være:
• At have startet egen virksomhed og gennem en særlig indsats at have opnået en solid markedsposition med markante resultater på top- og bundlinje.
• At investere i nytænkning og forretningsudvikling og omsætte tanker og planer til en succesfuld forretning, som har bidraget til at skabe vækst i Danmark.
• At have skabt enestående resultater på bundlinjen og sat Danmark på verdenskortet.

Kort om Dr. Haldor Topsøe:
Haldor Topsøe (24. maj 1913 – 20. maj 2013) var uddannet civilingeniør i kemi og etablerede sin virksomhed i 1940 inden for kemisk industri med speciale i heterogen katalyse. Haldor Topsøe familien er eneejer af virksomheden og har været det siden 2007, hvor de købte de italienske medejere ud. I dag beskæftiger virksomheden ca. 2.500 medarbejdere globalt og omsætter for godt 5,2 milliarder kroner årligt. Haldor Topsøe A/S er førende i verden inden for produktion og salg af katalysatorer og teknologier, der fokuserer på energi, miljø og klimaområdet.

Kort om Lloyd’s of London:
Lloyds of London er ikke et forsikringsselskab, men et forsikringsmarked for dets medlemmer, som mødes for at pulje og dele forsikringsrisici. Omfanget af de årlige transaktioner målt på præmiesum når op over 200 milliarder kroner.

Kort om FSR – danske revisorer:
FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. FSR - danske revisorer har over 6.000 personmedlemmer og repræsenterer omkring 800 medlemsvirksomheder. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128