Lovforslag skal styrke bankrevisorers kompetencer

PressemeddelelseMere efteruddannelse til revisorer af finansielle virksomheder skal sikre kompetencer og kvalitet i revisionen. FSR – danske revisorer bakker op om forslaget, men mener samtidig, at forslaget risikerer at miste effekt, fordi det rammer for bredt.

RevisionFSR - danske revisorer

Regeringen har i dag fremsat et lovforslag, der styrker uddannelseskravene til revisorer af finansielle virksomheder.

I lovforslaget lægger regeringen op til, at revisorer, der reviderer finansielle virksomheder, fremover skal have 180 timers efteruddannelse mod i dag 120 timer.
Lovforslaget lægger desuden op til, at der som noget nyt indføres en certificeringsordning for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.

Formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer har følgende kommentar til lovforslaget:

"Høj kvalitet i revisors ydelser er en grundsten i revisorbranchen, og kravene til revisorer af pengeinstitutter er vokset betydeligt de senere år. Derfor er det også naturligt at styrke efteruddannelsen yderligere fra de nuværende 120 timer til 180 timer på området. Forslaget ligger i øvrigt i tråd med et forslag fra branchen selv fra april 2012."

"Vi er også positive over for en certificeringsordning for revisorer, som foreslået af regeringen. Forslaget kan bidrage til at sikre, at den fornødne viden og praktisk erfaring er til stede", siger Morten Speitzer.

Forslaget rammer for bredt
Selv om regeringen tidligere har tilkendegivet, at lovforslagene skal målrettes revisorer, der reviderer pengeinstitutter, lægges der nu op til, at forslagene skal gælde alle finansielle virksomheder herhjemme.
I praksis vil det betyde, at revisorer af flere tusinde virksomheder vil blive underlagt krav om yderligere 60 timers efteruddannelse og certificering.

Udvidelsen af lovforslaget til at gælde alle finansielle virksomheder bekymrer Morten Speitzer:

"Regeringen lægger op til at omfatte alle finansielle virksomheder. Det vil sige eksempelvis også investeringsrådgivere, investeringsforeninger og forsikringsselskaber. Den gruppe tæller samlet flere tusinde virksomheder, men langt hovedparten af udfordringerne vedrører landets cirka 100 pengeinstitutter. Ved at udvide forslaget så markant risikerer man, at indsatsen mister fokus og effekt. Vi mener derfor, at indsatsen skal målrettes til revisionen af pengeinstitutter", siger Morten Speitzer.

Læs mere:

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151