Formandens opfordring: Lovgiv om synlig kvalitet

PressemeddelelseFormand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer satte fokus på synlig kvalitet ved Revisordøgnet i Bella Center. Han opfordrede regeringen til at lovgive om, at alle revisorer skal skilte med kvaliteten.

FSR - danske revisorerOm revisor

”Kvalitet er altings udgangspunkt. Skrider kvaliteten, mister branchen sin legitimitet. Derfor har foreningen sat kvalitet på dagsordenen. Ikke fordi kvaliteten i branchen generelt er dårlig, men fordi vi gerne vil holde fanen højt.” Sådan åbnede formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer, Revisordøgnet 2013.

Ca. 300 revisorer, erhvervslivsrepræsentanter, politikere og embedsmænd er over det næste døgn gæster ved revisorernes årsmøde, Revisordøgnet, i Bella Centeret i København.

Formanden fremhævede i sin tale foreningens nyeste kvalitetsinitiativ, kampagnen ”Synlig kvalitet”. Et væsentligt element i kampagnen er, at alle godkendte revisionsfirmaer, der er medlem af foreningen, fremover skal offentliggøre, hvis Revisortilsynet har indbragt revisionsfirmaet for Revisornævnet på grund af et mangelfuldt eller ikke anvendt kvalitetssikringssystem.

”Vi tror ikke, at der vil være mange revisionsfirmaer, som kommer til at blive ramt af kravet. Men kampagnen er et signal til omverdenen om, at branchen ikke har problemer med at skilte med kvaliteten. Vi ser dog gerne, at alle revisionsfirmaer - også dem, der står uden for foreningen - bliver omfattet af kravet”, sagde Morten Speitzer.

Omkring 20 pct. af revisorerne står i dag uden for brancheforeningen og er derfor ikke underlagt kravet om gennemsigtighed, der er en del af foreningens vedtægter. Opfordringen til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), som efterfulgte Morten Speitzer på talerstolen, var derfor klar:

”Vi håber, at regeringen vil følge vores opfordring ved at indføre foreningens vedtægtsmæssige bestemmelse om synlig kvalitet ved lov, så alle revisionsfirmaer fremadrettet vil være tvunget til at skilte med kvaliteten. Vi synes ikke, at det er rimeligt, at man skal kunne spekulere i at være uden for foreningens krav om synlig kvalitet”, uddybede formanden.

Henrik Sass Larsen kvitterede efterfølgende for, at FSR – danske revisorer har valgt at tage kampen op for at styrke kvaliteten.
Samtidig løftede ministeren sløret for, at han forbereder en ny handlingsplan, der skal fokusere på at forbedre kvaliteten i regnskabsaflæggelse og revision. Foreningen vil også blive inddraget i det arbejde, understregede ministeren.

33.000 selskaber fik i 2012 mindst ét forbehold eller én supplerende oplysning                  
Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant var et andet centralt tema i formandens tale. Her fremhævede Morten Speitzer blandt andet en ny analyse, som viser, at over 33.000 selskaber har fået mindst ét forbehold eller supplerende oplysning på årsregnskabet i 2012. Ca. 17 procent eller ca. 5.600 selskaber havde mindst ét forbehold, mens ca. 88 procent havde mindst én supplerende oplysning.

Forbehold eller en supplerende oplysning på årsregnskaberne er revisors kommunikation til regnskabsbrugerne omkring forhold i regnskabet, som enten er kritiske, eller som bør have brugernes interesse.

”Antallet af forbehold og supplerende oplysninger på årsregnskaberne er igen i år ganske omfattende. Og det skal understreges, at et forbehold er absolut sidste udvej. Forud er der en dialog med virksomheden for at få rettet regnskabet, så det bliver retvisende, men lykkes dette ikke, må revisor tage forbehold”, lød det fra formanden.

Blandt de øvrige talere på Revisordøgnet er blandt andre skatteminister, Holger K. Nielsen (SF) og Nationalbankdirektør Lars Rohde.

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198

Billeder

Fotos - Jesper Voldgaard
Klik på et billede for at hente det i fuld størrelse

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen på Revisordøgnet 2013
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) på Revisordøgnet 2013