Næsten hver femte virksomhed havde ikke en blank revisionspåtegning

FSR - danske revisorerRegnskabRevision

33.000 virksomheder havde et forbehold eller en supplerende oplysning fra revisor i påtegningen på årsregnskabet fra 2012. Det svarer til, at knap hver femte virksomhed havde et forbehold eller en supplerende oplysning i påtegningen.
Det viser en ny analyse foretaget af FSR – danske revisorer på baggrund af et dataudtræk fra kreditvurderingsinstituttet Experian.  

”Undersøgelsen viser, at omfanget af forbehold og supplerende oplysninger stadig ligger på et højt niveau.  Revisor finder også i 2012-regnskaberne mange forhold, hvor der er problemer eller usikkerhed, som kræver, at revisor tager et forbehold eller giver en supplerende oplysning”, siger formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer.


Kilde: Experian 2013 (Den lodrette streg markerer en ændret dataindsamlingsmetode fra 2009 til 2010. Før 2009 registrerede Experian anmærkninger for tabt selskabskapital i en separat kategori) 

 
Ingen kontrol, når virksomheden vælger revision fra
Der har igennem de seneste år været et stigende antal selskaber, der ikke får en blank revisionspåtegning. Fra 2006 til 2009 steg antallet af forbehold og supplerende oplysninger således med 93 pct. Alene mellem 2010 og 2011 var der en stigning på 24 pct. Denne udvikling er dog vendt i 2012, hvor antallet er faldet en smule fra 36.327 i 2011 til 33.248 i 2012, hvilket svarer til et fald på 8,5 pct.

Faldet i antallet af forbehold og supplerende oplysninger skal dog ses i sammenhæng med, at flere virksomheder vælger revision fra. Fra 2011 til 2012 er antallet af selskaber, som fravælger revisionen, steget med knap 10.000.

”Når den uafhængige revisor ikke reviderer et regnskab, er der ikke længere nogen kontrol af oplysningerne i regnskabet, og derfor vil eventuelle forhold, som revisor ville have gjort opmærksom på, ikke fremgå”, siger Morten Speitzer, og tilføjer:  

”En anden forklaring på det fald, vi ser, kan også hænge sammen med et gunstigere økonomisk klima, som alt andet lige også kan have betydning for antallet af forbehold og supplerende oplysninger.”

Usikkerhed om going concern i op mod 15.000 selskaber
FSR – danske revisorer har for første gang suppleret analysen med en stikprøve blandt 500 selskaber med et forbehold eller en supplerende oplysning i 2012-regnskaberne. Stikprøven viser, at 17,6 pct. af selskaberne havde mindst ét forbehold i regnskabet. Seks pct. havde et forbehold for going concern  – hvilket vil sige et forbehold for om virksomheden kan fortsætte driften de næste 12 måneder.
Omregnet svarer det til, at ca. 1.900 af de reviderede virksomheder havde et forhold for going concern i 2012-regnskabet.

Yderligere havde 88 pct. af selskaberne i stikprøven mindst én supplerende oplysning i revisionspåtegningen, som betyder, at revisor er enig med ledelsen i, at regnskabet er retvisende, men samtidig finder behov for at gøre opmærksom på forhold i regnskabet, som eksempelvis er usikre.
Knap 40 pct. af selskaberne havde en supplerende oplysning vedrørende going concern. Det svarer til, at revisor henviser til usikkerhed om going concern i omkring 13.000 selskaber.

”Sammenlagt viser stikprøven, at der kan være en vis usikkerhed om virksomhedernes fortsatte drift i op mod 15.000 ud af de i alt 184.000 reviderede selskaber i 2012. Det ser jeg som et udtryk for at en relativ stor andel af virksomhederne fortsat er udfordret af krisen og må leve med en vis usikkerhed”, slutter Morten Speitzer. 

 
Læs hele analysen:

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147