Ny klagestruktur hos SKAT svækker borgernes retssikkerhed

PressemeddelelseEn ændring af klagesystemet for personskattesager vil gøre skatteankenævnene til sidste instans inden en domstolsbehandling. FSR - danske revisorer ser ændringen som en svækkelse af borgernes retssikkerhed.

SkatFSR - danske revisorer

Skatteminister Holger K. Nielsen har i dag varslet en ændring af klagestrukturen på skatteområdet. Ændringen skal fremsættes som lovforslag i marts og hævdes at effektivisere klagestrukturen for personer. FSR – danske revisorer er dog bekymrede, da ændringen svækker borgernes retssikkerhed og medfører flere skattesager ved byretterne.

Fremadrettet skal skatteyderne tvinges til den klageinstans, som SKAT vælger for dem. Kun principielle sager skal sendes til Landsskatteretten, og vurderingen heraf skal medarbejdere i SKAT stå for. Samtidig vil en afgørelse fra et skatteankenævn ikke længere kunne ankes til Landsskatteretten. Dermed vil personer normalt have skatteankenævnene som eneste klagemulighed inden domstolene.

Den ændring vil bureaukratisere klagestrukturen yderligere og være et tilbageskridt for kvaliteten af afgørelserne og dermed for borgernes retssikkerhed, mener FSR - danske revisorer.

”Skatteankenævnene bør kun være sidste bastion inden domstolene, hvis skatteyderen selv vælger det. Skat er et kompliceret fagområde, og i nævnene træffes afgørelserne af politisk udpegede lægmænd. Der skal være en modvægt til SKATs sagsbehandlere, og den modvægt findes i Landsskatteretten,” siger formanden for FSR - danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm og uddyber:

”Enhver borger bør kunne vælge Landsskatteretten som klageinstans. Ingen bør nægtes adgang til at få deres sag behandlet ved skatterettens administrative ”Højesteret”. Alt andet er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.”

Om Skatteankenævn

 • Skatteankenævn er lokale instanser, der behandler klager over SKATs afgørelser om personskat.
 • Medlemmerne af nævnene udpeges af skatteministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne.
 • Der er i alt 30 skatteankenævn i Danmark.
 • Afgørelser fra skatteankenævnene kan i dag ankes til Landsskatteretten, mens afgørelser fra Landsskatteretten kan indbringes for domstolene.

Yderligere information:

 • John Bygholm, formand for FSR - danske revisorers skatteudvalg:
  4029 6908

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169