Revisortilsynets redegørelse 2011

PressemeddelelseDe helt små revisionsvirksomheder fylder i statistikken over firmaer, der bliver indbragt for Revisornævnet. FSR – danske revisorer har igennem godt et år arbejdet systematisk med at øge kvaliteten i revisorernes arbejde, men indsatsen har endnu ikke nået sin fulde effekt, vurderer administrerende direktør Charlotte Jepsen

RevisionRegnskabFSR - danske revisorer

Revisortilsynet har offentliggjort resultatet af sin kvalitetskontrol for 2011. Af de 139 afsluttede kontroller er resultatet, at 26 revisionsvirksomheder har fået en påtale eller en påtale med fornyet kontrol. 14 revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet.

Foruden de 139 afsluttede kontroller af revisionsvirksomhederne har Revisortilsynet også kontrolleret 309 godkendte revisorer. Her viser undersøgelsen, at 15 revisorer fik en påtale, mens 51 revisorer blev indbragt for Revisornævnet. Opgørelsen over godkendte revisorer, der har fået en sanktion er ny. Tilsynet har for at give et mere nøjagtigt billede af kvalitetskontrollen valgt at skifte opgørelsesmetode, og resultaterne opgøres på både virksomheds- og individniveau.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, er meget tilfreds med at Revisortilsynet har valgt at ændre opgørelsesmetode:

”Vi har længe ment, at den tidligere opgørelsesmetode med dens sammenblanding af formaliafejl og grove forsømmelser gav et meget unuanceret og forkert billede af kvaliteten i branchen De grove forsømmelser er dem, hvor revisionsvirksomheden eller en godkendt revisor indbringes for Revisornævnet. Det er også vigtigt at bemærke, at resultatet af kvalitetskontrollen ikke uden videre kan tages som udtryk for den generelle kvalitet i branchen. Den risikobaserede kontrol, hvor der sættes særligt fokus på problemområder, kan naturligvis ikke tages som udtryk for kvaliteten i branchen som helhed ”, siger Charlotte Jepsen.

Branchen har fokus på kvalitet
Redegørelsen viser, at det generelt er de helt små revisionsvirksomheder, der får påtaler og bliver indbragt for Revisornævnet. 12 ud af de 14 revisionsvirksomheder, der blev indbragt for nævnet var således enkeltmandsvirksomheder. I langt de fleste tilfælde skyldes indbringelserne, at virksomhederne ikke havde sikret tilstrækkelig brug af de lovpligtige kvalitetsstyringssystemer.

”Selvom kvaliteten i revisorbranchen generelt er på et højt niveau, må vi også se i øjnene, at der er kvalitetsproblemer visse steder. Jeg hæfter mig ved, at det især er de helt små enkeltmandsvirksomheder, der fylder i statistikken og har problemer med kvalitetssikringen. Her har vi som brancheforening en vigtig opgave i hjælpe med information og rådgivning”, siger Charlotte Jepsen.

Hun påpeger samtidig, at foreningen i den senere tid har haft øget fokus på at højne kvaliteten i branchen, men at resultaterne af initiativerne tager tid for at slå igennem.

”Vi har igennem mere end et år arbejdet systematisk med initiativer, som kan sikre en fortsat høj kvalitet i revisorernes arbejde. Indsatsen har dog endnu ikke vist sin fulde effekt på grund af den lange periode, der går, fra at revisorerne har udført deres arbejde, til kontrollen finder sted, og redegørelsen offentliggøres”.

”Vi har haft særlig fokus på at informere om regler og lovkrav. Derudover har vi informeret bredt om Revisornævnets afgørelser, og den lære man kan drage af dem. Vi har også gennemgået kvalitetskontrollanternes rapporter for at finde de steder, hvor der er problemer. Det har givet anledning til et antal henvendelser til medlemmer med tilbud om råd og vejledning. Det er der en del, der har taget imod. Andre igen har tegnet licens på vores revisions- og kvalitetsstyringssystem Revimentor. Medlemmernes reaktion er meget positiv og viser en stor interesse for, at alle formalia overholdes til punkt og prikke”, siger Charlotte Jepsen.

Der udarbejdes årligt 190.000 årsrapporter for danske selskaber. Alligevel ender kun 50 sager årligt med en sanktion i Revisornævnet, som går revisor imod. ”Kravene til revisor stiger år for år. Både kompleksiteten i regler og standarder, men også kravene til revisors dokumentation af sit arbejde er steget over årene. Branchens gennemsnitlige kvalitet er fulgt med de stigende krav, selvom vi stadig en sjælden gang kan se enkelteksempler på revisorer, der ikke gør det godt nok,” siger Charlotte Jepsen.

Øget gennemsigtighed om kvalitet
Som noget nyt har foreningen desuden taget initiativ til at indføre et såkaldt gennemsigtighedskrav, som betyder, at revisionsfirmaerne på deres hjemmeside fremover skal offentliggøre, hvis Revisortilsynet har indbragt revisionsvirksomheden for Revisornævnet på grund af et mangelfuldt eller ikke anvendt kvalitetssikringssystem. Ifølge direktøren er dette en oplagt mulighed for revisionsfirmaerne til at informere om deres kvalitet og fortælle omverdenen, at deres kvalitetsstyringssystem er i orden.

”Det handler om, at vi gerne vil vise omverdenen, at kvaliteten i revisorbranchen faktisk er meget høj. Kvalitet er revisorernes adelsmærke, og det lever langt de fleste revisorer flot op til. Allerhelst så vi, at gennemsigtighedskravet kom til at omfatte alle godkendte revisorer – også dem, der ikke er medlem af foreningen. Det kan imidlertid tage tid. Derfor er vi kommet frem til, at vi kunne begynde med os selv ved at sætte en bestemmelse ind i foreningens vedtægter. Det er naturligvis noget, der kræver en godkendelse på vores årlige generalforsamling, men vi synes, det er en god ide, at foreningens medlemmer går forrest på dette vigtige område”, slutter Charlotte Jepsen.
 

Læs mere:

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198