Stadig flere virksomheder rapporterer om samfundsansvar

Pressemeddelelse95 pct. af de store danske virksomheder, der ifølge loven skal rapportere om samfundsansvar, rapporterer også i år, at de har en politik på området

CSR

Samfundsansvar og social ansvarlighed har for alvor bidt sig fast i de største danske virksomheder. En netop offentliggjort undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at der er flere virksomheder, der rapporterer om samfundsansvar end tidligere. Samtidig viser undersøgelsen, at kvaliteten af virksomhedernes oplysninger om samfundsansvar overordnet set er blevet bedre, men også at der stadig er plads til forbedringer.

95 pct. af de store danske virksomheder, der ifølge loven skal rapportere om samfundsansvar, rapporterer også i år, at de har en politik på området. Men lidt flere virksomheder rapporterer i år om deres handlinger og resultater end tidligere år. Således rapporterer 92 pct. af virksomhederne om deres handlinger, mens 67 pct. rapporterer om deres resultater.

Formand for FSR – danske revisorers CSR udvalg, Birgitte Mogensen, ser med tilfredshed på resultatet af virksomhedernes indsats.

”I betragtningen af at det stadig er forholdsvist nyt for virksomhederne, at de skal rapportere om samfundsansvar, synes jeg, at resultatet - og at udviklingen går den rigtige vej - er positivt, selv om der altid er mulighed for at gøre det bedre på nogle områder”, siger Birgitte Mogensen.

Undersøgelsen viser også, at det fortsat især er temaer som miljø og klima og sociale forhold, der præger virksomhedernes CSR-politikker. Det samme gør sig gældende, når politikkerne omsættes til handling og resultater.

Plads til forbedringer
Selv om det går bedre med virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, er der dog forsat plads til forbedringer. Tre pct. af virksomhederne i undersøgelsen har således ikke givet oplysninger om deres samfundsansvar, og det er i strid med lovgivningen.

Samtidig er der fortsat en gruppe virksomheder, der i varierende grad ikke er konsistente i deres rapportering. Det kan fx skyldes, at de ikke oplyser om deres aktiviteter på alle tre områder (politik, handlinger og resultater), eller at de oplyser om politik på ét område, handlinger på et andet område og resultater på et helt tredje område. Den manglende sammenhæng mellem de tre områder, kan skyldes, at en del virksomheder først for nylig er begyndt at arbejde med samfundsansvar, og at der kan være en tidsmæssig forskydning mellem virksomhedernes indledende formulering af politikker til, at de har tal, der kan rapporteres.

Revisor skal i sine bemærkninger til ledelsesberetningen i regnskabet gøre opmærksom på, hvis ledelsesberetningen ikke lever op til lovens formelle krav. I følge undersøgelsen gør revisor ikke altid opmærksom på den manglende overholdelse af lovens formelle krav. 

”Det er absolut ikke tilfredsstillende, når revisor ikke udtaler sig om disse rapporteringsfejl i ledelsesberetningen. Der er behov for, at revisor forstår lovgivers hensigt og ordlyden i Årsregnskabslovens § 99 a, og agerer, når der skal rejses gule eller røde flag i revisors udtalelse om ledelsesberetningens redegørelse for samfundsansvar ”, siger Birgitte Mogensen.

”Vi ser med alvor på, at revisorerne ikke agerer, som de skal. Fra foreningens side vil vi følge op over for de revisorer, der undlader at udføre eller udtale sig om det lovpligtige konsistenstjek. Og vi vil igen præcisere og tydeligt indskærpe, at det er en del af revisors opgaver. Fremadrettet bliver opgaven i øvrigt udvidet, så revisor også skal vurdere virksomhedernes rapportering om andelen af kvinder i ledelsen. Det er derfor vigtigt, at revisorerne bliver gjort opmærksomme på deres forpligtelser”, tilføjer Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer.

Læs mere:
Pressemeddelelse fra Erhvervs- og vækstministeriet:

Undersøgelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147