FSR – danske revisorer: ”Vigtigt at alle sten bliver vendt”

PressemeddelelseFSR - danske revisorers kommentar til Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af Tønder banks årsrapport 2011

Revision

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort sin undersøgelse af revisionen af Tønder banks årsrapport 2011. Styrelsen konkluderer på baggrund af undersøgelsens resultater, at revisor ikke har udvist tilstrækkelig professionel skepsis i forbindelse med revision af årsrapporten, og styrelsen har derfor valgt at indbringe revisor for Revisornævnet.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer afventer nu resultatet af behandlingen i Revisornævnet:

”Vi tager det altid alvorligt, når der stilles spørgsmål ved revisors arbejde. Tilliden til revisor er af afgørende betydning for de finansielle markeder. Derfor er det vigtigt, at alle sten bliver vendt i den konkrete sag. Revisor er nu indbragt for Revisornævnet, der skal træffe en afgørelse. Hvis revisor ikke har levet op til god revisorskik, eller har overset væsentlige forhold, så har vi netop et Revisornævn til at håndtere dette”.

”Men uanset sagen, så er det min opfattelse, at revisorbranchen generelt leverer høj kvalitet. Revisor påtegner hvert år knap 200.000 årsregnskaber, og der er kun omkring 50 sager om året, der går revisor imod i Revisornævnet,” siger Charlotte Jepsen. 

Når det gælder revision af pengeinstitutter, så har regeringen med opbakning fra FSR – danske revisorer allerede taget initiativ til at styrke revisors efteruddannelse og introducere en certificeringsordning for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.

”Regeringen har med opbakning fra foreningen fremlagt et lovforslag, der styrker bankrevisorernes efteruddannelse og samtidig stiller krav om certificering af revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Det er tiltag, der bidrager til at sikre kvaliteten i revisionen af bankerne, som uden tvivl er særlig komplekse at revidere.” 

FAKTA Ny lovgivning vedrørende revision af finansielle virksomheder:
Styrket kvalitet i revisionen af finansielle virksomheder: Kravene til revisorer af bl.a. banker er vokset betydeligt de senere år. Fremadrettet får revisorer, der bl.a. reviderer banker, krav om yderligere efteruddannelse (60 timer ekstra ift. det obligatoriske efteruddannelseskrav på 120 timer over en treårig periode). Lovforslaget behandles pt. i Folketinget.

Certificering af bankrevisorer: Revisorer, der bl.a. reviderer banker, skal fremadrettet certificeres af Finanstilsynet. Lovforslaget behandles pt. i Folketinget.

FSR - danske revisorer støtter forslagene.

Læs mere om forslagene i FSR - danske revisorers høringssvar:

FAKTA om Revisornævnet: 
Revisornævnet behandler klager over revisorer: Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Revisornævnet består af en formand og 2 næstformænd, hvoraf mindst et medlem skal være landsdommer. Revisornævnet består derudover af 12 andre medlemmer, hvoraf 3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer og 6 er repræsentanter for regnskabsbrugerne. Revisor påtegner næsten 200.000 årsregnskaber hvert år: Til sammenligning ender ca. 100 sager i Revisornævnet, hvoraf ca. 50 sager går imod revisor.Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147