Udlånsredegørelse: Dyrere og sværere at låne penge for små virksomheder

PressemeddelelseUdlånsredegørelse viser, at små virksomheder oplever finansieringssituationen som mindre gunstig end store. Samtidig må de helt små virksomheder betale en højere rente for deres lån. Analyser fra FSR – danske revisorer bekræfter at særligt unge virksomheder har det meget svært og risikerer at lukke, hvis de ikke får finansiering.

FSR - danske revisorerSMV

54 milliarder kroner – eller knap seks procent. Så meget er det samlede udlån fra pengeinstitutterne faldet med det seneste år. Udlånet til erhverv - inklusiv udlån fra realkreditinstitutter og erhvervsobligationer – er dog samlet set steget 1,2 pct. det seneste år. Det viser Erhvervs- og Vækstministeriets udlånsredegørelse for 1. halvår 2013.
Redegørelsen fortæller samtidig, at den udvikling synes at ramme de mindre virksomheder hårdest, da de generelt oplever finansieringssituationen som mindre gunstig end større virksomheder.

”De mindre og nye virksomheder er hårdest ramt. De betaler en højere rente på deres gæld end større virksomheder. Faktisk er forskellen i renten tæt på 2 pct.point mellem de helt små virksomheder og de store med over 250 ansatte. Og de mindste har også sværest ved at få adgang til lån. Redegørelsen tegner dermed et billede, hvor de mindre virksomheder fortsat rammes hårdest af dårligt finansieringsklima”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen og uddyber:

”Vi ser et lignende billede i vores rundspørger blandt revisorerne, hvor revisorerne påpeger, at det er de små nystartede og unge virksomheder, der har sværest ved at få finansiering. Og situationen hos disse virksomheder er så skidt, at mere end hver sjette revisor vurderer, at de unge virksomheder må lukke, hvis de ikke får finansiering. Det er uheldigt, for det er jo her mange nye jobs skal skabes, hvis vi i de kommende år skal have mere gang i økonomien.”

Erhvervsobligationer hjælper – men ikke hos de små
På plussiden viser udlånsredegørelsen, at den samlede beholdning af udstedte erhvervsobligationer er steget med 7 milliarder kroner det seneste år. Dermed udgør erhvervsobligationerne nu knap 11 pct. af det samlede udlån til erhvervslivet.

”Det er positivt, at erhvervsobligationerne bliver mere udbredte. Nu må vi se, om det seneste udspil, der skal styrke obligationerne yderligere, slår igennem og øger udbredelsen yderligere i 2014. Erhvervsobligationerne har dog den udfordring, at de kun henvender sig til større virksomheder, da det er en relativt dyr ordning at komme i gang med”, siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”På den baggrund håber vi, at politikerne ikke læner sig tilbage og forventer, at den hellige grav er velforvaret, når udlånet i form af erhvervsobligationer stiger. Obligationerne ændrer jo kun situationen hos de store virksomheder, som allerede i dette års redegørelse oplever en gunstig finansieringssituation.”

Læs mere