14.000 ulovlige lån i 2012-regnskaberne

NyhedDet seneste år er antallet af ulovlige aktionærlån faldet med over 2.000. Faldet skyldes hovedsageligt, at selskaberne er gået konkurs eller har fravalgt revisionen

Revision

14.232 danske selskaber havde en supplerende oplysning i påtegningen fra revisor om eksistensen af et ulovligt aktionærlån i 2012. Det er godt 2000 færre end i 2011, hvor omfanget af ulovlige lån nåede sit hidtil højeste niveau med 16.427 ulovlige lån, svarende til 8,5 pct. af alle reviderede selskaber. Det er revisor, der med en supplerende oplysning i årsregnskabet registrerer og rapporterer om eksistensen af de ulovlige lån i selskaberne.

Figur: Udviklingen i antallet af ulovlige lånFormand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer glæder sig over, at revisorerne lever op til deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og rapporterer om forholdene:

”Revisor har pligt til at rapportere om disse lån. Vi skal huske på, at vi har med selskabsformer at gøre, hvor der er begrænset hæftelse. Når en ejer eller direktør låner penge i selskabet er det selskabets penge, ikke deres egne. Banker, kreditorer og myndigheder har derfor et berettiget krav på at kende til forholdene omkring selskabets økonomi”, siger Morten Speitzer.

Markant stigning de senere år
Omfanget af ulovlige lån i danske selskaber er steget markant de senere år. I 2006 var der 8.705 selskaber med ulovlige lån. I 2011 var antallet steget til over 16.000 ulovlige lån for så at falde lidt igen i 2012.

”Det forhold, at der ikke har været en systematisk opfølgning fra myndighedernes side på revisors oplysninger om de ulovlige lån, har formentlig været medvirkende til at omfanget er vokset. Derudover har vi haft en alvorlig krise, som har betydet mangel på likvider mange steder. Det er formentlig også en medvirkende årsag til den stigning, vi har set de senere år”, siger Morten Speitzer.

Fald skyldes konkurs og fravalg af revision
Analysen viser desuden, at mange af de ulovlige lån i 2011 regnskaberne fortsat eksisterede året efter. Ud af de godt 16.000 selskaber, som i 2011 havde et ulovligt aktionærlån, havde ca. 9.500 fortsat et ulovligt lån i 2012. 4.700 selskaber havde betalt lånet tilbage, mens et tilsvarende antal selskaber havde optaget nye ulovlige lån i løbet af 2012. Det reelle fald i antallet af ulovlige lån fra 2011 til 2012 skyldes således hovedsageligt, at selskaberne enten er gået konkurs eller har fravalgt revisionen. Dermed er der risiko for, at kreditorerne mister penge og vigtig information om selskabernes økonomi.

”Når en virksomhed med et ulovligt lån går konkurs, er der risiko for, at kreditorerne mister deres penge inklusiv de penge, der er trukket ud som lån. Det er selvfølgelig problematisk. Samtidig kan vi se, at flere og flere selskaber fravælger revision. Når det sker, bliver regnskabet ikke gennemgået af en uafhængig revisor. Dermed går kreditorer og andre regnskabsbrugere glip af vigtig information om selskabet”, påpeger Morten Speitzer.

Læs hele analysen her

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147