13.000 virksomheder vælger udvidet gennemgang

PressemeddelelseVirksomhederne har taget godt imod revisorernes nye ydelse ”udvidet gennemgang”, som er et alternativ til revision målrettet de mindre virksomheder.

FSR - danske revisorerSMV

I 2013 fik de danske selskaber mulighed for at vælge et alternativ til revision nemlig den såkaldte ”udvidede gennemgang” af årsregnskabet. Den mulighed har 13.000 selskaber – svarende til 6% af alle danske selskaber – allerede benyttet sig af, viser nye tal fra Experian og FSR – danske revisorer.

Udvidet gennemgang er en ydelse målrettet til de mindre virksomheder, som ønsker en erklæring med sikkerhed på deres årsregnskab, men vurderer, at de ikke har brug for den høje grad af sikkerhed, en revision giver. FSR – danske revisorer har på baggrund af et politisk ønske udviklet den nye ydelse, som et bredt flertal i Folketinget gav grønt lys til.

”Det er positivt, at så mange selskaber allerede har taget den udvidede gennemgang til sig. Det viser, at den særlige danske tilgang, hvor vi har satset på at tilbyde flere forskellige og målrettede erklæringsydelser, har vundet indpas hos virksomhederne. Næste år vil vi sandsynligvis se endnu flere virksomheder skifte, da det er vores indtryk, at en del i første omgang har valgt at se tiden an”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Virksomhederne foretrækker fortsat revision
Udvidet gennemgang kan benyttes af alle de ca. 200.000 selskaber i Regnskabsklasse B. Loftet på regnskabsklasse B er en omsætning på 72 millioner kroner. Samlet befinder cirka 95% af alle danske selskaber sig i regnskabsklasse B og kan dermed vælge udvidet gennemgang.

”Det er mange selskaber, som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang. Men et skifte er ikke alene et spørgsmål om at vælge det billigste produkt. For en udvidet gennemgang giver også mindre sikkerhed for regnskabsbrugerne. Et skifte handler derfor også om at forholde sig til, hvilken sikkerhed for at regnskabsinformationerne er fyldestgørende og korrekte, kreditorer og samhandelspartnere ønsker. Og her vælger langt hovedparten af virksomhederne fortsat revision. Simpelthen fordi den skaber størst tillid ude hos samarbejdspartnerne, og gør det nemmere og billigere at drive forretningen”, siger Tom Vile Jensen.

Samlet er det 70 procent af selskaberne i regnskabsklasse B, som fortsat vælger at få en revision.

”Når man vælger en erklæring med mindre sikkerhed end revision eller helt fravælger revision kan det resultere i, at banken ændrer kreditpolitikken over for selskabet, eller at kunder og leverandører stiller skrappere krav om sikkerhed. Derfor er det naturligt, at selskaberne overvejer det grundigt, inden de skifter”, siger Tom Vile Jensen.

 
Læs mere om udvidet gennemgang: