Fremgang i revisorbranchen

Pressemeddelelse2013 kan meget vel markere et vendepunkt for revisorbranchen efter flere års udfordringer med at skabe vækst, vurderer administrerende direktør i FSR - danske revisorer Charlotte Jepsen

Om revisor

Efter et mindre fald i omsætningen i 2012 steg omsætningen i revisorbranchen igen med 1,7 pct. i 2013. Sammenlagt nåede omsætningen op på 15,5 mia. kr. Det er den højeste omsætning i branchen siden 2010.

Figur: Omsætning i revisorbranchen mia. kr. 2006-2013.


Kilde: Danmarks Statistik / FIKS1 & FIKS33- Revision og bogføring (DB07), samlet salg i mio. kr.(løbende)

Det viser FSR – danske revisorers branchestatistik for 2013. Branchestatistikken er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik for branchegruppen Revision og Bogføring. Branchegruppen består både af revisionsvirksomheder og virksomheder, der yder virksomhedsøkonomisk rådgivning og bogføring.

Ser man specifikt på de største revisionsfirmaers omsætning, er tendensen tydeligere. Fra 2012 til 2013 voksede de 12 største firmaers omsætning således fra 8,0 mia. kr. til 8,3 mia. kr. svarende til en stigning knap fire pct. Omsætningen i de 12 største firmaer udgør langt over halvdelen af omsætningen i branchen.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen glæder sig over fremgangen:

”2013 kan meget vel markere et vendepunkt for revisorbranchen efter flere års udfordringer med at skabe vækst. Særligt de største firmaer i branchen viser markant vækst. Det er en vækst, der er båret frem af både nytænkning og konsolidering i branchen i en tid, hvor konkurrencen på revisionsmarkedet er skærpet. Ser vi frem peger pilen i retning af yderligere konsolidering, øget fokus på nytænkning og forretningsudvikling. Det er en udvikling, som i sidste ende kommer branchens kunder til gode”.

Læs hele branchestatistikken her