En forsinket årsrapport kan blive dyr

PressemeddelelseNye regler betyder, at rykkere for manglende årsregnskaber i år sendes til virksomhedernes digitale postkasser. Overser man en rykker kan det resultere i en bøde – og i værste fald tvangsopløsning af et selskab.

RegnskabSMVFSR - danske revisorer

To ud af tre danske selskaber – svarende til cirka 130.000 selskaber – skal senest 2. juni have indsendt en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Sker det ikke kan selskabets øverste ledelse få en afgift på mellem 500 og 3.000 kroner pr. ledelsesmedlem – og i værste fald kan Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

”Hvis ikke Erhvervsstyrelsen modtager en årsrapport, sender de et rykkerbrev. Reagerer selskabet hurtigt på dette, kan ledelsen undgå bøder. Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at styrelsen rykker cirka 30.000 virksomheder for deres årsrapport. De virksomheder skal i år være særligt opmærksomme. De modtager nemlig ikke længere rykkerbrevet i deres fysiske postkasse, da nye regler betyder, at brevene fra 1. juni 2014 sendes til den digitale postkasse”, siger chefkonsulent hos FSR – danske revisorer, Ole Steen Jørgensen, og tilføjer:

”Det er en mulighed, at nogle selskaber overser rykkeren, da den obligatoriske brug af digital postkasse stadig er en forholdsvis ny opfindelse, så opfordringen herfra er klart, at hvis man ikke har taget postkassen i brug, så er det på høje tid at begynde nu.” 

Årsrapporten er ledelsens ansvar
Alle aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber skal elektronisk indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det skal ske senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Omkring to tredjedele af de danske selskaber følger kalenderåret. Dermed er deres frist i år den 31. maj, da denne dato i år falder i en weekend, er fristen 2. juni 2014.

Modtager Erhvervsstyrelsen ikke årsrapporten inden fristen for indsendelse, sender styrelsen et rykkerbrev til selskabet. Får Erhvervsstyrelsen herefter årsrapporten inden for otte dage, sker der ikke yderligere. Går der mere end otte dage får medlemmerne af den øverste ledelse hver en afgift på mellem 500 og 3.000 kroner afhængig af, hvor sent årsrapporten ind­sendes. Afgiften er personlig og må derfor ikke betales af selskabet.
Hvis årsrapporten fortsat ikke er modtaget i Erhvervsstyrel­sen fire uger efter rykkerbrevets datering, kan styrel­sen uden videre sende selskabet til tvangsopløsning i skifteretten.

”Hvis et selskab ikke kan overholde fristen, så bør man tage Er­hvervsstyrelsens rykkerbrev alvorligt, når man modta­ger det - også selvom man mener, at selskabets årsrapport måske allerede er indsendt til styrelsen. Et kig i den digitale postkasse og en hurtig reaktion kan i dette tilfælde ende med at spare ledelsen for en ekstra afgift, så der er grund til at tage det alvorligt. Styrelsen har dog oplyst, at man her i overgangsperioden vil sende et papirbrev til selskabet, inden det sendes til tvangsopløsning”, siger chefkonsulent Ole Steen Jørgensen.

 

Fakta: Digital post i tal
  • Der er 485.000 aktiverede digitale postkasser (signaturer)
  • 410.000 har været logget ind
  • 75.000 har en signatur, og KAN logge ind, men har endnu ikke gjort det
  • 380.000 virksomheder har modtaget minimum et digitalt brev
  • I alt er der sendt 1.600.000 breve med digital post siden 1. november 2013
    Kilde: Erhvervsstyrelsen, maj 2014

Fakta: Indsendelse af årsrapporter
Virksomhederne har en frist på 5 måneder fra udløbet af deres regnskabsår til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.
Fristen for statslige aktieselskaber samt virksomheder, som har kapitalandele og gældsinstrumenter mm. optaget til notering på et reguleret marked, er dog på 4 måneder.

Hvis årsrapporten ikke er modtaget hos Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb, sender Erhvervsstyrelsen et brev til virksomheden med påkrav om at indsende årsrapporten eller en undtagelseserklæring.
Hvis Erhvervsstyrelsen ikke efterfølgende modtager årsrapporten senest 8 hverdage efter brevets datering, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når Erhvervsstyrelsen modtager årsrapporten.
Hvis årsrapporten ikke er indsendt senest 4 uger efter brevets datering, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten.

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer):
- 500 kr. for 1. påbegyndte måned
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).