FSR – danske revisorer overtager CaseWare i Danmark

PressemeddelelseFSR – danske revisorer har overtaget aktiviteterne i Revisor Informatik og dermed enerettighederne til at udvikle og udbyde CaseWare-løsninger i Danmark. Med retten får foreningen mulighed for at lancere en unik IT-løsning til revisorbranchen, som bygger på det bedste fra to verdener: Den internationalt udbredte og anerkendte IT-platform CaseWare og den høje faglighed og rådgivningskompetence, som FSR – danske revisorer er garant for. IT-løsningen henvender sig, ud over revisorbranchen, også til virksomheder, der selv udarbejder årsrapporter.

FSR - danske revisorer

Den nye IT-løsning, som ventes at være færdigudviklet omkring årsskiftet 2014/15, gør det muligt for revisorer at opstille regnskaber, revidere dem og indberette dem digitalt til Erhvervsstyrelsen i ét og samme system. Overtagelsen af CaseWare-rettighederne sker ifølge administrerende direktør Charlotte Jepsen som et led i FSR – danske revisorers strategi om at levere den bedst mulige støtte til kvaliteten i branchen.

"Den nye løsning sigter mod at sætte nye standarder for revisorernes arbejde – og i samme omgang at tilbyde medlemmerne det bedste system til den bedste pris. Med løsningen støtter vi fagligheden og kvaliteten i branchen ved at sikre, at revisorerne har adgang til effektiv og sikker opgaveløsning samt faglige værktøjer, der lever op til lovgivningens krav og derved minimerer risikoen for fejl", siger Charlotte Jepsen.

Som led i udviklingen af den nye løsning etablerer foreningen en følgegruppe af brugere, som løbende skal give input til systemets brugervenlighed og funktionalitet. Det skal være med til at sikre, at systemet imødekommer markedets krav.

"For os er det vigtigt, at det er en løsning, der er udviklet af revisorer til revisorer", siger direktør Charlotte Jepsen.

Formanden for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer, fremhæver foreningens nye CaseWare-løsning som et vigtigt element i bestyrelsens ambition om at løfte kvaliteten i revisorbranchen.

"Det er et centralt strategisk mål at løfte kvaliteten i revisorernes kerneydelser. For at nå det mål forfølger vi to spor. De ene handler om faglig støtte og opkvalificering af foreningens medlemmer. Det andet handler om mere selvjustits. Med den nye CaseWare-løsning er vi kommet et afgørende skrift videre ud ad det første spor. Kvalitet er revisorernes adelsmærke, og det skal vi værne om."

Også direktør i Revisor Informatik, Carl-Helge Juul Petersen, udtrykker tilfredshed med, at FSR – danske revisorer overtager virksomheden og CaseWare-rettighederne i forbindelse med generationsskiftet. Det betyder, at Caseware i Danmark stadig er i sikre hænder:

"Det er den helt rigtige løsning for både Revisor Informatik, FSR – danske revisorer og navnlig vores respektive kunder, medlemmer og medarbejdere. FSR – danske revisorer har præcis de faglige kompetencer og værktøjer, der skal til for at gøre CaseWare til den optimale IT-løsning for revisorbranchen."

Revisor Informatiks medarbejdere bliver frem over en del af FSR – danske revisorers Medlems– og Forretningscenter og vil fortsat være placeret i Odense, hvor firmaet har hjemme i dag.

Den nye CaseWare-løsning kommer på sigt til helt at erstatte FSR – danske revisorers eksisterende IT-løsning til medlemmerne, Revimentor. FSR – danske revisorer fortsætter dog med at opdatere og understøtte Revimentor helt frem til og med 2017 og tilbyder løbende gratis konvertering til den nye løsning.
 

Læs mere:

For yderligere information kontakt:

 • Administrerende direktør, FSR – danske revisorer
  Charlotte Jepsen: 4193 3198
 • Direktør, Revisor Informatik
  Carl-Helge Juul Petersen: 4735 0222
 • Direktør, Medlems- og forretningscenter, FSR – danske revisorer
  Morten Arnberg: 4193 3190

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128