14.800 job gik tabt ved konkurser i 2013

Pressemeddelelse14.814 job gik tabt ved konkurser i 2013. Det er 478 færre tabte job end i 2012. Siden 2010 er antallet af job tabt ved konkurser faldet støt. Hovedstaden og Nordjylland var de eneste regioner, hvor jobtabet ved konkurser steg i 2013.

FSR - danske revisorerSMV

4.993 virksomheder gik konkurs i 2013.  I gennemsnit forsvandt cirka tre job pr. konkurs svarende til 14.814 tabte arbejdspladser.  Til sammenligning gik 15.292 arbejdspladser tabt i cirka 5.500 konkurser i 2012. Dermed er der i 2013 tabt 478 færre job på grund af konkurser end i 2012. Det viser en ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

”Både antallet af konkurser og jobtabet som følge af konkurser er faldet fra 2012 til 2013, og ser vi længere tilbage, taber vi 5.000 færre job i forhold til 2010. Dermed støtter tallene de positive tendenser, der i øjeblikket tegnes for dansk erhvervsliv. Men der er også ting, der bekymrer i opgørelsen”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen, og uddyber:

”Ser vi på, hvor mange job der i gennemsnit går tabt pr. konkurs, er det antal steget fra 2,8 til 3. Samtidig stiger gennemsnitsalderen på de virksomheder, som går konkurs. Stigningen i alder og jobtab tyder på, at stadig mere veletablerede virksomheder må dreje nøglen om. Det kunne tyde på, at krisen endnu ikke er færdig med at kræve ofre, men at vi har haft en række virksomheder, der haft mere at stå imod med, som nu langsomt forsvinder.”

I 2009 udgjorde virksomheder ældre end 10 år 17 procent af det samlede antal konkurser. I 2013 var den andel øget til 24 procent.

Byggeriet står for flest tabte job
For et stort antal brancher er antallet af konkurser og jobtabet ved konkurser faldet fra 2012 til 2013. Det gælder eksempelvis for Engroshandel, Transport og Videnservice. I andre brancher er billedet knap så positivt.

”Detailhandlen og industrien slap nådigt gennem 2013 med et fald i antal konkurser på henholdsvis 19 og 11 procent. På trods af det er antallet af tabte job steget med 10 procent i detailhandlen og hele 24 procent i industrien. Sammenhængen mellem antallet af konkurser og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser er derfor ikke entydig”, siger direktør i eStatistik Kent Nielsen.

Bygge- og anlægssektoren har også oplevet et fald i antallet af konkurser (-8 procent), men en stigning i antallet af tabte jobs (9 procent). Samtidig er bygge- og anlægssektoren både i 2012 og 2013 den branche, der samlet set har tabt flest jobs på grund af konkurser. Byggeriet mistede nemlig 3.602 jobs i 2013. Dernæst følger industrien med et samlet jobtab på 3.215 arbejdspladser.

Størst fald i jobtabet i Syddanmark
Region Syddanmark stod for det største fald i tabte job som følge af konkurser, da antallet faldt med 23 procent fra 2012 til 2013.
På den modsatte side finder vi Region Hovedstaden og Region Nordjylland, der som de eneste to regioner oplevede en stigning i antallet af tabte job fra 2012 til 2013.
I Region Nordjylland og Region Hovedstaden steg antallet af tabte job med henholdsvis 29 procent og 24 procent.
De to regioner har i kriseårene haft sværest ved at sænke jobtabet ved konkurser. Her er jobtabet kun faldet med 12 procent siden 2010. De øvrige regioner har til sammenligning mindsket jobtabet med 37 procent.
 

Læs hele analysen:

Udvikling i antal konkurser og jobtab opgjort på brancher, 2012-2013

Antal konkurser

Jobtab

2012

2013

Ændring

2012

2013

Ændring

Alle brancher

5.456

4.993

-8%

15.292

14.814

-3%

Landbrug og fiskeri

127

97

-24%

276

272

-2%

Industri mv.

341

305

-11%

2.599

3.215

24%

Bygge og anlæg

752

694

-8%

3.305

3.602

9%

Handel med biler og motorcykler

152

154

1%

532

397

-25%

Engroshandel

471

393

-17%

1.214

938

-23%

Detailhandel

526

425

-19%

1.112

1.223

10%

Transport

234

208

-11%

1.693

869

-49%

Hoteller og restauranter

312

300

-4%

670

747

11%

Information og kommunikation

211

233

10%

444

601

35%

Finansiering og forsikring

387

438

13%

393

367

-7%

Ejendomshandel og udlejning

274

291

6%

90

131

45%

Videnservice

358

280

-22%

712

634

-11%

Operationel service mv.

323

303

-6%

915

1.028

12%

Offentlig adm., undervisning og sundhed

120

98

-18%

1.040

530

-49%

Kultur, fritid og anden service

108

107

-1%

296

259

-12%

Uoplyst aktivitet

760

667

-12%

1

4,5

350%

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder året før konkursen. Data er baseret på eIndkomst.
 

Antal årsværk i konkursramte virksomheder opgjort på regioner, 2010-2013*

2010

2011

2012

2013

Vækst
2012-2013

Vækst
2010-2013

Hele landet

20.527

17.383

15.292

14.814

-3%

-28%

Hovedstaden

5.711

4.589

4.046

5.022

24%

-12%

Sjælland

3.083

2.675

2.120

1.731

-18%

-44%

Syddanmark

4.997

4.116

3.947

3.042

-23%

-39%

Midtjylland

4.909

4.163

3.919

3.402

-13%

-31%

Nordjylland

1.827

1.839

1.259

1.618

29%

-11%

 

 

 

 

  

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder i 2012, dvs. i året før konkursen. Data er baseret på eIndkomst.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147