Finansiering: Små virksomheder har det sværest og dyrest

PressemeddelelseStørre virksomheder har bedre muligheder for at opnå billig finansiering, mens små virksomheder er afhængige af solide nøgletal, hvis de vil låne.

FSR - danske revisorerSMV

Bankernes rente på udlån til erhverv

Kilde: Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2014

Virksomhedernes lån efter modpart

Kilde: Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2014

Det er sværere og dyrere for små virksomheder at få adgang til bankfinansiering. Trods en opblødning i kreditpolitikken har de mindre virksomheder fortsat sværere ved at få adgang til lån i banken. Samtidig er renten på små udlån cirka 2,5 procentpoint højere end på store lån.
Det viser regeringens redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2014, som netop er udsendt.

”Redegørelsen giver samme melding, som de fleste mindre virksomheder møder i banken. Vil du låne penge, skal du levere nogle solide nøgletal, ellers risikerer du at blive tilbudt et dyrere lån eller i værste fald få et direkte afslag. Udviklingen ligger i forlængelse af, hvad de tidligere udlånsredegørelser har vist, og er egentlig ikke overraskende. Bankerne er nødt til at stille krav om sikkerhed, og her er de mindre virksomheder sårbare,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Mangel på finansiering er største barriere for vækst
Spørger man revisorerne, er adgang til finansiering og likviditet den væsentligste barriere for vækst. Det vurderer næsten ni ud af 10 revisorer. Dermed udpeger revisorerne finansiering som den absolut væsentligste vækstbarriere, mens nummer to på revisorernes liste er ”mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet”, som lidt over fire ud af 10 revisorer udpeger.

”Virksomhederne kan selvsagt ikke overleve uden finansiering, og når det bliver sværere at låne i banken, så finder man andre løsninger. Det afspejler sig i udlånsredegørelsen ved, at det kun er 47% af virksomhedernes lån og handelskreditter, der kommer fra banker og realkreditinstitutioner,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Revisorernes oplevelse er, at virksomhederne primært finder alternativer til finanssektoren hos private långivere – især familie, mens factoring og business angels også vinder indpas. Blandt de offentlige tilbud er Vækstfonden den løsning, revisorerne oftest ser virksomhederne henvende sig til, hvilket udlånsredegørelsen også bekræfter. Fondens samlede udlån udgør dog kun en relativt lille del af det samlede erhvervsudlån, hvilket tyder på, at det primært er de private långivere, som tager fra, når det ikke lykkes i banken og eller hos realkreditinstituttet.”
 

Læs mere