Finanskrisen har medført større forsigtighed i virksomhedernes værdiansættelser

PressemeddelelseMere end hver tredje revisor vurderer, at finanskrisen har medført en større forsigtighed blandt virksomhederne, når de foretager værdiansættelser. Trods det oplever en ud af tre revisorer, at de har haft flere uenigheder med virksomheder omkring værdiansættelser efter finanskrisen.

FSR - danske revisorer

Finanskrisen betød fra 2008 store fald i værdien af fast ejendom og andre aktiver samt en generel afmatning af den økonomiske aktivitet som følge af et fastfrosset lånemarked. Dette førte til en omfattende mangel på og kamp om likviditet i virksomhederne. Effekterne af finanskrisen har også haft indflydelse på virksomhedernes regnskaber. I en survey fra FSR – danske revisorer svarer tredje revisor, at finanskrisen har medført større forsigtighed blandt virksomhederne, når de foretager værdiansættelser.

”Fra den ene dag til den anden gik virksomhederne fra en højkonjunktur, hvor de kunne låne penge på en god idé og nærmest uden dokumentation, til at blive mødt af en solid ”låne”-mur i bankerne, som strammede kreditvilkårene voldsomt under og efter krisen. Man kunne frygte, at virksomhederne for at komme uden om lånemuren, ville blive mindre forsigtige i deres værdiansættelser. Det har dog ikke været tilfældet”, siger chefkonsulent hos FSR – danske revisorer, Lars Kiertzner.

36 pct. af revisorerne i undersøgelsen svarer, at virksomhederne er blevet mere forsigtige i værdiansættelserne, mens kun 5 pct. af revisorerne svarer, at virksomhederne er blevet mindre forsigtige. 57 pct. svarer, at virksomhederne hverken er blevet mere eller mindre forsigtige.

Flere forbehold på grund af uenigheder
Finanskrisen har også medført flere uenigheder mellem revisor og virksomhederne. 35 pct. af revisorerne har oplevet, at de har haft flere uenigheder med virksomhederne omkring værdiansættelser, mens kun 3 pct. anfører det modsatte.

”Overordnet viser vores undersøgelse, at virksomhederne har strammet op som følge af finanskrisen. På trods af dette har krisen givet anledning til flere diskussioner. En virksomhed, hvor tandhjulene knirker lidt, kan have incitamenter til at skrue op for værdierne – eller undlade nødvendige nedskrivninger - for fx at sikre et lån i banken. Det kan være en af årsagerne til, at revisorerne har haft uenigheder med virksomhederne. Bliver man ikke enige om værdien, kan det ende med, at revisor tager et forbehold i sin påtegning på regnskabet. Den slags forbehold har en tredjedel af revisorerne givet flere af efter finanskrisen”, siger Lars Kiertzner.

Større fokus på nøgletal hos bankerne
Bankerne har efter alt at dømme også haft indflydelse på, at virksomhederne er blevet mere omhyggelige. En analyse fra Nationalbanken viser, at pengeinstitutterne under finanskrisen i 2009-2011 lagde væsentligt mere vægt på soliditet og nøgletal i de virksomheder, der søgte om lån, end tilfældet var i 2007. Samtidig viser analyser fra Erhvervs- og Vækstministeriet, at virksomheder med høj soliditet generelt låner billigere, og at høj soliditet forbedrer muligheden for at opnå et lån i bank eller realkreditinstitutter.

”For virksomhederne har den udvikling betydet, at gode og pålidelige nøgletal har været den vigtigste vej til at sikre sig et lån i banken. Samtidig har nøgletallene direkte indvirkning på prisen på et lån. Derfor skal en del af den udvikling, revisorerne ser, også tilskrives, at finanskrisen har resulteret i, at virksomhedernes kreditværdighed både hos bank, kunder og leverandører i første omgang afhænger af, om virksomheden har fornuftige nøgletal, der ”holder””, siger Lars Kiertzner.

 
Læs hele undersøgelsen:

Om undersøgelsen:
213 godkendte revisorer har besvaret undersøgelsen.
Der er i alt 3.917 aktive godkendte revisorer i Danmark. De 213 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 5,4 pct. af den samlede population af godkendte revisorer.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Kursuskaravanen er et hold af dygtige undervisere, der rejser land og rige rundt. Vi underviser i revision, regnskab og skat og leverer kvalitetstimer, du kan stole på.

Læs mere