Hvert tredje danske selskab har underskud

Pressemeddelelse35% af de danske selskaber – svarende til 68.000 selskaber – fremlagde et årsregnskab med underskud i 2013. Det er et fald på cirka 11.000 selskaber sammenlignet med 2012.

SMVFSR - danske revisorer

Økonomien i de danske selskaber har de seneste år gennemgået en positiv udvikling, når man ser på antallet af selskaber med underskud. I 2013 fremlagde 68.000 selskaber (35%) et årsregnskab med underskud. Det er et fald på 6%-point i forhold til året før, viser en ny undersøgelse fra Experian og FSR – danske revisorer. Undersøgelsen udføres hvert kvartal og bygger på en gennemgang af de cirka 190.000 danske selskabers senest registrerede årsregnskaber.

”I runde tal er der cirka 11.000 færre selskaber med underskud i forhold til sidste års opgørelse. Samtidig kan vi se, at andelen af selskaber med underskud er faldet kraftigt over de seneste fire år. Vi skal helt tilbage til opgørelsen i 2008, hvor kun 28% af selskaberne havde underskud, for at finde en lavere andel selskaber med underskud. Det er en positiv udvikling, som vi håber fortsætter ind i 2014, hvilket der er gode chancer for, når man lytter til de økonomiske forudsigelser”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Over de seneste fire år er andelen af selskaber med underskud faldet fra 46% i opgørelsen fra januar 2010 til 35% i januar 2014.

Egenkapitalen angrebet i hver fjerde virksomhed
I takt med at flere virksomheder får overskud og dermed kan lægge mere til side og polstre sig, så falder andelen af selskaber med angrebet egenkapital også – men bedringen i ”pengekassen” sker væsentligt langsommere. Et selskab med angrebet egenkapital er et selskab, hvis egenkapital er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital.
I alt har 26,3% af selskaberne angrebet egenkapital, viser undersøgelsen. Det er et fald på beskedne 0,8%-point i forhold til året før.

”Overordnet er andelen af selskaber med angrebet egenkapital faldet tre år i træk, så der er positive tegn at spore. Et selskab med angrebet egenkapital har ikke meget at stå imod med, og står du i den situation, er det ikke en udvikling, du vender hurtigt. Men med den positive udvikling i overskud er der gode muligheder for, at vi i løbet af 2014 vil se et større fald i antallet af selskaber med angrebet egenkapital, og det er selvfølgelig positivt”, siger Tom Vile Jensen.

18,6% af selskaberne har både angrebet egenkapital og underskud. Det er et fald på 1,3%-point i forhold til opgørelsen fra januar 2013.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed er den branche, hvor flest selskaber har både angrebet egenkapital og underskud (33%), mens landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri er den branche, hvor færrest selskaber har både underskud og angrebet egenkapital (14,5%).

Læs mere:

Fra undersøgelsen:

 • Overnatning og restauration er den branche, hvor flest selskaber har underskud (46,2 pct.).  Fast ejendom er den branche, hvor færrest selskaber har underskud (34 procent).
   
 • Overnatning og restauration er den branche, hvor flest selskaber har underskud og angrebet egenkapital (33 pct.). Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri er den branche, hvor færrest selskaber har underskud og angrebet egenkapital (14,5 pct.).

Om undersøgelsen:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske virksomheder. Godt 190.000 selskaber indgår i opgørelsen.

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation, hvor det opgøres, hvor stor en andel af de danske selskaber der i deres seneste årsregnskab har underskud og/eller angrebet egenkapital.

Kontakt

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Business-seminar om risikostyring og revisortopmøde

Den 22. januar sætter FSR - danske revisorer og Berlingske fokus på risikostyring - er virksomhederne og deres revisorer klar til nye kriser?
Samtidig går vi tæt på fusionen mellem KPMG og EY med analyse og paneldebat. FSR - danske revisorer har fortsat gratis billetter til rådighed for medlemmerne. De kan bestilles efter "først-til-mølle"-princippet.