Industriens konkurstal tilbage på højkonjunktur-niveau

PressemeddelelseMed de seneste fald i antallet af konkurser er antallet af konkurser i industrien, detailhandelen og bygge- og anlægs-sektoren nu tæt på højkonjunkturniveauet i 2007. Samlet for dansk erhvervsliv er antallet af konkurser er på det laveste niveau siden tredje kvartal 2008.

FSR - danske revisorerSMV

Faldet i konkurstallet det seneste år betyder, at industrien, bygge-anlæg og detailhandlen nu nærmer sig et et konkurstal, der er på samme niveau, som da økonomien kørte i højeste gear i 2007. Det viser en ny analyse fra FSR - danske revisorer og eStatistik.
Konkurstallet i andet kvartal 2014 er det laveste i mange år for alle tre brancher. For Bygge og anlæg samt Detailhandel skal man tilbage til andet kvartal 2007 for at finde et lavere antal konkurser, mens Industri rammer samme konkurstal som under højkonjunkturen i 2007.

”Finanskrisen ramte særligt den eksporttunge industrisektor hårdt i slutningen 2008, at vi nu ser industrien tilbage på konkursniveauet fra højkonjunkturen, må derfor ses som et positivt tegn for et eksportfokuseret land som Danmark”, siger direktør i eStatistik, Kent Nielsen og uddyber:

”Samtidig kan se, at andre kernesektorer som byggeri og detailhandel også nærmer sig et konkursniveau, der ikke har været lavere siden 2007. Det er begge brancher, som er særligt følsomme for den indenlandske konjunktur, dermed viser konkurstallene gode tendenser både indenlands og for eksport.”

Antallet af konkurser falder i alle brancher
I andet kvartal 2014 er der 24 procent færre konkurser sammenlignet med andet kvartal 2013, svarende til et fald på 271 konkurser. Faldet er fordelt på stort set alle brancher. Samlet set betyder det, at antallet af faktiske konkurser er på det laveste niveau siden tredje kvartal 2008.

”Ser vi på, hvordan de eksisterende virksomheder klarer sig, får vi et meget godt bud på, hvorfor antallet af konkurser falder. Vores seneste analyser viser, at to tredjedele af de danske selskaber nu kører med overskud. Det er første gang siden 2009, at så mange selskaber har overskud, der er dog stadig et stykke vej fra niveauet før krisen”, siger Tom Vile Jensen.

Læs hele analysen:

Udvalgte figurer:

Antallet af konkurser 2007K2-2014K2 opgjort på udvalgte brancher
Antallet af konkurser 2007K2-2014K2 opgjort på udvalgte brancher
Kilde: Beregninger foretaget af eStatistik på baggrund af ESTAT 1 og Danmarks Statistiks KONK4

Se også: