Jobtab ved konkurser halveret siden 2010

PressemeddelelseAntallet af konkurser faldt i tredje kvartal 2014 til det laveste niveau i seks år. Samtidig er det samlede jobtab per kvartal mere end halveret fra 5.000 fuldtidsstillinger i 2010 til under 2.500 fuldtidsstillinger i de tre første kvartaler af 2014. Holder denne tendens, vil det samlede jobtab i 2014 dykke til et niveau lige omkring 10.000.

SMVFSR - danske revisorer

Revisorerne vurderede i foråret 2014, at færre virksomheder ville gå konkurs i 2014, hvad de foreløbige tal allerede nu bekræfter. I tredje kvartal 2014 gik 793 virksomheder konkurs. Dermed er antallet af konkurser på det laveste niveau i seks år.
Det faldende konkurstal afspejler sig også positivt i antallet af tabte arbejdspladser som følge af konkurser, viser en ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

”Da krisen var på sit højeste, mistede vi ca. 27.000 arbejdspladser ved konkurser. I år forventer vi, at kun 10.000 mister jobbet ved konkurser. Den udvikling er selvfølgelig positiv, fordi konkurser er en bekostelig affære for de involverede og for samfundet”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer.   

Jobtabet i de konkursramte virksomheder har været støt faldende siden første kvartal 2010. Hvis tendensen fra årets første tre kvartaler holder, vil jobtabet i 2014 ende under 10.000 fuldtidsstillinger. Det er 5.000 færre end i 2013 og mere end 17.000 færre end i 2009.

Direktør i eStatistik Kent Nielsen påpeger, at store udsving i tallene kan komme ved større konkurser som fx Cimber Sterling eller Pihl:

”Generelt har vi set en positiv udvikling med færre jobtab år for år, og den tendens følger prognosen for 2014 også. Jobtallene er dog sårbare, for når enkeltstående virksomheder med mange ansatte går konkurs, så kan billedet hurtigt vende, men en sådan konkurs kan ingen af gode grunde forudsige.”

Faldet i antallet af konkurser er blandt andet drevet af ”bygge og anlægs”-branchen, hvor konkurstallet er faldet med 55% siden tredje kvartal 2010. Se flere branchetal i nedenstående analyse-notat.
 

Læs hele analysen:

Udvalgte figurer:

Konkursramte virksomheders samlede beskæftigelse året før konkurs, 2009-2014*

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
*Fjerde kvartal 2014 er beregnet som et gennemsnit af de tre første kvartaler.
 

Udviklingen i antallet af konkurser opgjort efter sæsonkorrektion, 2005K1-2014K3

Beregninger af eStatistik baseret på Danmarks Statistiks KONK9

______

 

Yderligere informationer:

  • Kent Nielsen, Direktør | PhD, eStatistik
    kni@eStatistik.dk T: 24 48 28 10
     
  • Tom Vile Jensen, Erhvervspolitisk direktør | FSR – danske revisorer
    tvj@fsr.dk T: 4193 3151