Kontrolskruen er gået over gevind

PressemeddelelseKontrol og indberetning stjæler fokus fra kunderne. Der er hverken virksomhederne eller revisorbranchen tjent med, lød det ved åbningen på Revisordøgnet 2014.

FSR - danske revisorer

”Revisorbranchen skal have fokus på at skabe værdi og kvalitet for erhvervslivet. Branchen skal ikke nøjes med at være bogholdere, krydse af og kontrollere regnskaber”.

Det var hovedbudskabet, da FSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard åbnede revisorernes årsdag, Revisordøgnet 2014. Flere end 300 revisorer og gæster fra erhvervsliv, organisationer og myndigheder er forsamlet på Hotel Nyborg Strand. 

Jens Otto Damgaard betonede i sin tale til medlemmer og gæster, at det altid har været og også fremover vil være en vigtig del af revisorernes opgave at indberette og kontrollere at fx love, regler og standarder er overholdt. Problemet er ifølge formanden, at branchen i stigende grad er blevet pålagt at udføre en masse nye kontrolopgaver, der ikke er en del af at sikre, at revisorerne kommer hele vejen rundt om virksomhederne i revisionen.

”Problemet er, at det stjæler fokus fra kunderne og fra selve revisionen. Kontrolskruen er simpelthen gået over gevind. Tag fx en vurdering af fortsat drift i et simpelt tilfælde. Tidligere tog vi ud til kunden, talte med ledelsen, tjekkede likviditet og budget og lavede et arbejdspapir. Nu skal vi også redegøre for den anvendte metode, vi har brugt. Vi skal redegøre for, hvem vi har talt med. Redegøre for grundlaget for vores vurdering og hvorfor vi har anvendt de relevante oplysninger eller hvorfor vi netop ikke har anvendt dem osv. Det tager oceaner af tid og skaber mistillid mellem os og kunderne” siger Jens Otto Damgaard.

Kvalitet er løsningen
Formanden påpegede i sin tale, at branchen vil kæmpe for en mere intelligent kontrol – både af branchen selv og i dens opgaver i forhold til kunderne. En vigtig del af løsningen er øget kvalitet:

”Vi leverer generelt på et meget højt niveau, men desværre er der nogle få, der ødelægger det for de mange. Derfor skal vi hele tiden have fokus på at hjælpe medlemmerne med at sikre kvaliteten”, sagde Jens Otto Damgaard, og uddybede:

”Vi har udarbejdet 17 forslag, der bidrager til øget kvalitet. Det er blandt hjælp til medlemmerne i form af vores korps af kvalitetskontrollanter, der rykker ud med servicetjek af kvalitetssikringssystemer og hjælper med overvågning af at kvalitetssikringen foregår efter bogen.  Men det er også forslag om at ekskludere medlemmer, som ikke imødekommer de krav, der er til vores arbejde. Det at være medlem af FSR – danske revisorer skal være et kvalitetsstempel”, sagde formanden.

Jens Otto Damgaard rundede sin tale af med at opfordre alle medlemmer til at kikke op og løfte blikket fra papiret.

”Kik op. Flyt øjnene fra fluebenene på computerskærmen. Se ud af vinduet på den verden, der ligger uden for. Vi skal ikke nøjes med at være bogholdere og krydse af og kontrollere regnskaber. Vi skal se fremad med vores kunder, ellers er der ikke brug for os. Revisorrollen er ikke et enten eller. Det er et både og. Vi skal give sikkerhed i tallene, og vi skal rådgive vores kunder. Revision er at fokusere på virksomheden som helhed og på alle de mennesker, som driver den. Og det er at give den sikkerhed, som samfundet ønsker, vi skal give”.

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169