Lovkatalog: Pas på at lempelser ikke bliver til byrder

PressemeddelelseRegeringens lovkatalog lægger op til at lempe de administrative byrder for de mindste virksomheder ved at mindske antallet af oplysninger i årsregnskaberne. Men den tilgang kan risikere at ende som en byrde for virksomhederne, advarer FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerRegnskab

Første tirsdag i oktober er ensbetydende med Folketingets åbning og præsentationen af Regeringens katalog over de lovændringer, man ønsker at indføre i det kommende Folketings-år.
Hos FSR – danske revisorer hæfter man sig særligt ved en kommende ændring af årsregnskabsloven, der skal implementere EU’s regnskabsdirektiv i dansk lovgivning.

Formålet med implementeringen er blandt andet, at lempe de administrative byrder for de mindste virksomheder. Det sker ved at fjerne oplysninger fra de mindste virksomhederes regnskaber, og den øvelse kan betyde, at de tiltænkte lempelser ender som byrder, vurderer FSR – danske revisorer.

”EU’s regnskabsdirektiv giver mulighed for at fjerne værdifulde oplysningerne i de mindste selskabers regnskaber. Det kan virke tillokkende at finde lempelser efter denne grønthøster-metode. Men fjerner vi oplysninger fra regnskaberne uden hensyn til, hvilken værdi de skaber for virksomhedernes banker, kunder og leverandører, så risikerer vi, at det, der skal være en lempelse for den enkelte virksomhed, som helhed ender som øgede byrder og større risici ved at drive forretning,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

EU’s regnskabsdirektiv er en opdatering af de eksisterende regnskabsregler. Direktivet giver samtidig mulighed for, hvis man implementerer det fuldt ud i dansk lov, at fjerne oplysninger fra størstedelen af de danske regnskaber.
Særligt muligheden for at indføre et såkaldt mikro-regime, hvor de mindste selskaber skal aflevere markant færre regnskabsoplysninger, bekymrer FSR – danske revisorer. Dette eksempelregnskab viser, hvordan en fuld implementering af EU-reglerne, kan påvirke de mindste selskabers regnskaber.

Big data i uambitiøst perspektiv
Implementeringen af EU’s regnskabsregler falder sammen med, at regeringen i sin seneste Vækstpakke åbnede for, at alle skulle have fri og gratis adgang til alle de mere end 200.000 danske selskabers årsregnskaber. Regeringen har sat penge af til initiativet på finanslovsforslaget for 2015.

De gratis regnskaber skal give virksomhederne bedre muligheder for at bruge regnskabsdata til at udvikle nye produkter og services. Og - ved at kunne kigge potentielle kunder i kortene via deres årsregnskab - undgå samarbejdspartnere, der ikke kan betale deres regninger.

”Danmark er et af de få lande, hvor vi faktisk har alle disse regnskabsdata samlet i et let tilgængeligt online-register. Derfor er det positivt, at regeringen vil gøre det gratis for virksomhederne at bruge disse data til at styrke konkurrenceevnen, undgå dårligere betalere eller finde nye kunder. Men udvander man samtidig regnskabsinformationerne, når EU-reglerne implementeres, så svarer det til at give med den ene hånd og tage med den anden,” siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Derfor er vores opfordring, at man grundigt overvejer både fordele og ulemper ved at skære i antallet af regnskabsoplysninger, når EU-reglerne implementeres i Danmark. Bliver resultatet mindre gennemsigtighed, så udvander det gevinsten ved gratis regnskaber, og det øger usikkerheden for erhvervslivet som helhed, da det bliver sværere at vurdere kunder og leverandørers kreditværdighed.”

Læs mere

Regeringens lovkatalog:

Uddrag fra lovkataloget:

Lov om ændring af årsregnskabsloven (Jan II)
Lovforslaget har til formål at lempe de administrative byrder for særligt de mindste virksomheder i forbindelse med implementeringen af EU’s regnskabsdirektiv.
Endvidere stilles der krav om, at store og/eller børsnoterede virksomheder hjemmehørende eller noteret i EU, skal offentliggøre oplysninger om visse betalinger i forbindelse med aktiviteter inden for udvinding af olie, gas og mineraler. Desuden indeholder direktivet som noget nyt krav til rapportering om samfundsansvar, således at børsnotererede virksomheder og statslige aktieselskaber med over 500 ansatte skal rapportere om bl.a. miljømæssige og sociale forhold.
Endelig tilpasses årsregnskabsloven til internationalt anerkendte regnskabsprincipper for at lette byrder for særligt internationalt orienterede virksomheder.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169