Manglende ejerskifter lukker sunde virksomheder

PressemeddelelsePlanlægges et ejerskifte ikke i tide, kan det betyde, at salgsværdien falder. I værste fald må virksomheden lukke. Indenfor de seneste 3 år har hver femte revisor oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte.

SMV

Næsten otte ud af 10 revisorer vurderer, at salgsprisen på en virksomhed vil falde, hvis ikke et ejerskifte planlægges i tide. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer om ejerskifter.
Potentielt er 70.000 virksomheder med 235.000 arbejdspladser på jagt efter en ny ejer. Sådan lød den seneste vurdering fra Dansk Erhverv. Ifølge revisorerne er det dog de færreste virksomheder, der har en plan for et ejerskifte. Over halvdelen af revisorerne vurderer, at mindre hver tiende af deres kunder har en plan for, hvordan et ejerskifte skal gennemføres.

”Dermed står mange virksomhedsejere potentielt over for en økonomisk lussing, hvis de ikke sætter gang i arbejdet med at planlægge et ejerskifte. En faldende salgspris, er den typiske konsekvens for sælgeren, hvis et ejerskifte ikke er planlagt i tide. Men samfundsmæssigt kan det også få konsekvenser. Fire ud af 10 revisorer påpeger således, at arbejdspladser kan gå tabt, eller at en virksomhed helt må lukke, hvis et ejerskifte ikke er planlagt i tide”, siger chefkonsulent hos FSR – danske revisorer, Sara Sayk.

Helt konkret har hver femte revisor i undersøgelsen inden for de seneste tre år oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifter.

”På den baggrund er det ikke overraskende, at tre ud af fire revisorer i undersøgelsen påpeger, at manglende ejerskifter direkte skader dansk økonomi. Omvendt – og mere positivt - vurderer hele otte ud af 10 revisorer, at flere gennemførte ejerskifte faktisk kan bidrage til den danske vækst”, siger Sara Sayk.

Finansiering og manglende parathed er de største barrierer
Der er flere elementer, som kan blokere for et ejerskifte. Revisorerne i undersøgelsen peger på manglende parathed hos den nuværende ejer samt problemer for køber med at skaffe finansiering, som de største barrierer for ejerskifter. På den baggrund oplever otte ud af 10 revisorerne, at det i høj grad er nødvendigt, at sælger må bidrage med finansieringen.

”Finansiering er naturligvis et hovedspørgsmål i forbindelse med ejerskifter. Her vurderer revisorerne, at sælger må forberede sig på oftere at træde til og være mere fleksibel i forhold til at tilbyde sælgerfinansiering - fx earn out-aftaler eller betaling i rater, hvis sælger vil øge sandsynligheden for at gennemføre et ejerskifte. På den baggrund er det dog paradoksalt, at syv ud af 10 revisorer vurderer, at sælger kun i lav grad er indstillet på at medfinansiere et ejerskifte”, siger Sara Sayk.

Næsten otte ud af 10 revisorer har oplevet, at ejerskifter er startet op, men ikke gennemført.  Her er det igen manglende finansiering af købet, der er hovedårsagen til, at ejerskifteprocessen ikke blev gennemført, mens uenighed om prisen følger umiddelbart efter.

”Størstedelen af revisorerne peger på manglende parathed hos de nuværende ejere som en barriere for ejerskifter. Den manglende parathed kan også være grunden til, at sælger ikke er ”klar” til at medfinansiere salget, da sælger har en forventning om at få hele ”gevinsten” med det samme. Dermed er vi tilbage ved den manglende planlægning. Et godt ejerskifte kræver både teknisk og mental forberedelse – og sætter man ikke gang i den proces i tide, udhuler det værdien af virksomheden. I værste fald bliver virksomheden slet ikke solgt og må i stedet lukke, og det giver et værditab ikke blot for den nuværende ejer, men også for samfundet”, siger Sara Sayk.
 

Læs hele undersøgelsen:


Om undersøgelsen:
175 revisorer fra FSR – danske revisorers panel har svaret på det spørgeskema, som lå til grund for undersøgelsen. Undersøgelsen er afsluttet i marts 2014.
 

Udvalgte tabeller:

Tabel: Hvad vurderer du, typisk er konsekvenserne af, at et ejerskifte ikke er planlagt i tide? (Angiv gerne flere svar)

Salgsværdien falder

77%

Virksomheden lukker

43%

Arbejdspladser går tabt

43%

Indtjeningen falder

39%

Væksten i virksomheden falder

37%

Viden/know how går tabt

35%

Andet:

8%

Ved ikke

5%

Der er ikke nogen konsekvenser

2%

Tabel: Hvilke barrierer er der for virksomhederne i forbindelse med et ejerskifte? (Angiv gerne flere svar)

Manglende parathed hos nuværende ejer

72%

Det er svært for køber at få finansiering

70%

Ejeren er ikke klar til at stoppe på arbejdsmarkedet (anser ejerskifte som pensionering)

60%

Sælgers prisforventninger er ikke realistiske

49%

Manglende salgsmodning

48%

Det er svært at finde en køber af virksomheden

43%

Manglende planlægning

38%

Manglende afklaring af virksomhedens økonomiske værdi

26%

Virksomhedens selskabsform understøtter ikke et ejerskifte

5%

Ved ikke

2%

Andet:

1%

Kontakt

 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147