Ny erhvervsuddannelsesreform: Gode takter men næppe et løft til revisoreleverne

PressemeddelelseRegeringen har sent i går aftes præsenteret en politisk aftale om reform af erhvervsuddannelsesområdet, som revisorelevuddannelsen hører ind under. FSR – danske revisorer er bekymret for kvaliteten hos de fremtidige revisorelever, fordi uddannelsestiden kortes ned med et år, men er tilfredse med en overgangsperiode på fem år før reformen indfases.

FSR - danske revisorerUddannelse

De nye erhvervs- og ungdomsuddannelserne betyder, at de kommende revisorelever står overfor et svært valg: Enten beskæres det teoretiske forløb med et år eller det praktiske forløb med et år. Konsekvensen af reformen er, at man ikke længere kan tage en treårig HHX kombineret med en toårig elevplads, men at man kun kan tage en etårig elevplads eller skal tage et nyt toårigt EUX-forløb – som er en beskåret HHX – kombineret med et toårigt elevforløb i et revisionsfirma. Uanset hvad, er uddannelsen beskåret med et år. Der indføres dog en overgangsperiode på fem år.

”Uanset hvilken vej de nye revisorelever vælger, så bliver forløbet kortet med et år, hvilket sætter kvaliteten under pres, og det er vi selvsagt ikke begejstret for. Det er afgørende for os, at det faglige niveau af den ny EUX-uddannelse inden for det merkantile område er tilsvarende højt, for at opveje det år der skæres bort af uddannelsen. Det bliver ikke nemt, for kravene i branchen er store”, siger adm. direktør Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Vi havde gerne set HHX og det toårige elevforløb fortsætte, fordi den model er en god løsning for eleverne og for revisionsfirmaerne. Men vi hæfter os ved, at politikerne har lyttet til os og indført en overgangsperiode på fem år før reformen bliver indfaset for revisorelever med en HHX-baggrund, så de først fra august 2020 får beskåret deres elevperiode med et år”.

De kommende revisorelever får dermed en fair behandling, hvor de kan se den ny EUX-uddannelse an frem til år 2018 før de tager valget mellem en toårig EUX eller en treårig HHX.

Evaluering af ny EUX-linje skal fokusere på kvalitet og efterspørgsel
Det er aftalt mellem parterne, at de mødes inden udgangen af 2019 og drøfter erfaringerne med reformen og EUX-uddannelsen med henblik på at tage endelig stilling til overgangsordningen, herunder om et toårigt elevforløb efter HHX skal fortsætte.

”Det er sund fornuft fra politikernes side, at de også i reformen indbygger en evaluering af reformen i 2019, forinden man tager endelig stilling til overgangsordningen. Den evaluering skal fokusere på kvaliteten i den ny EUX-uddannelse. Er der ingen efterspørgsel eller er kvaliteten ikke tilstrækkelig høj, skal den nuværende model selvfølgelig fortsætte ”, slutter Charlotte Jepsen.

FSR – danske revisorer vil arbejde på, at påvirke EUX-forløbet i positiv retning, således at uddannelsen bliver løftet maksimalt. EUX-forløbet kommer til at bestå af et års grundforløb og et års studiekompetencegivende uddannelse.

Se reformen af erhvervsuddannelserne her.

Reformens betydning for fremtidens revisorelever
Typisk tager de nuværende revisorelever en treårig HHX og en toårig elevuddannelse hos et revisionsfirma, i alt en femårig uddannelse, hvor HHX-uddannelsen sikrer, at revisorelev efter endt elevtid kan læse videre på universitetet fx en HD.

Figur 1. Typisk nuværende uddannelsesforløb

Kilde: Egen tilvirkning

Med reformens implementering vil uddannelsen blive begrænset til fire år.

I stedet for en treårig HHX skal de fremtidige revisorelever tage en toårig EUX og en toårig elevuddannelse.

Figur 2: Fremtidigt uddannelsesforløb med EUX

Kilde: Egen tilvirkning

EUX-uddannelsen skal ligeledes være adgangsgivende til universitetet, men det studiekompetencegivende forløb er blevet væsentligt reduceret i forhold til HHX-uddannelsen.

Hvis den kommende revisorelev fortsat vil have en teoretisk ballast i form af en HHX, bliver elevtiden beskåret med et år.

Figur 3. Fremtidigt uddannelsesforløb for HHX’ere

Kilde: Egen tilvirkning

Overgangsperiode indført
Uddannelsesaftaler (aftale om job som revisorelev) der er indgået og påbegyndt senest d. 1. august 2020 vil fortsat have en toårig elevtid uanset den uddannelsesmæssige baggrund.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129