Ny formand vil arbejde for kvaliteten i revisorbranchen

PressemeddelelseRevisorbranchens nye formand vil arbejde for at højne kvaliteten i revisorbranchen. Samtidig skal branchen og erhvervslivet ikke stilles ringere end andre EU-lande, når politikerne om kort tid skal gennemføre nye EU-regler på revisionsområdet

FSR - danske revisorer

FSR – danske revisorer har på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 valgt statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard til ny formand for foreningen.

Jens Otto Damgaard vil som ny formand først og fremmest have fokus på, at revisorbranchen også fremadrettet er garant for høj kvalitet:

”Kvalitet er branchens fundament, og den er afgørende for branchens troværdighed. Derfor kan og skal vi ikke gå på kompromis med kravene til høj kvalitet, når det gælder revisors arbejde”, siger Jens Otto Damgaard.  

Foreningen lancerede sidste år 17 nye forslag, der skal bidrage til at højne kvaliteten i branchen yderligere. Blandt forslagene er der bl.a. lagt op til hjælp til selvhjælp for medlemmer med kvalitetsudfordringer og en højere grad af konsekvens over for medlemmer, der ikke lever op til høj kvalitet.

”Vi vil bl.a. med et ”kvalitetskorps” hjælpe vores medlemmer med at få en højere kvalitet, og hjælper det ikke, så er vi parate til at tage konsekvenserne. Det er uacceptabelt og skadeligt for branchens omdømme, hvis medlemmer flere gange bliver taget i grove fejl og forsømmelser. Så skal de kunne ekskluderes, hvis det står til mig ”, siger Jens Otto Damgaard.

Nye EU-regler risikerer at stille Danmark ringere
De nye EU-regler, som tvinger store virksomheder til at skifte revisionsfirma hvert 10. år, og som samtidig begrænser virksomhedernes adgang til rådgivning fra deres valgte revisor, står også højt på den nye formands dagsorden:

”Hvis en virksomhed tvinges til at skifte revisor for ofte, mister virksomhederne værdifuld viden og skal derudover bruge ressourcer på, at en ny revisor tilegner sig samme viden. Det svarer populært sagt til, at du skal skifte entreprenøren ud midt i et stort byggeprojekt. Det er dyrt og tidskrævende og fører ikke til højere kvalitet”, siger Jens Otto Damgaard.

Han peger på, at reguleringen af revisorbranchen allerede er omfattende, og at der er risiko for at overimplementere reglerne i Danmark, hvilket vil føre til, at dansk erhvervsliv stilles ringere i konkurrencen med udlandet. Det er der ikke brug for, hvis væksten skal stimuleres:

”Det er meget vigtigt, at EU-reglerne ikke stiller danske revisorer og virksomheder ringere end i andre EU lande. Ellers taber vi terræn i forhold til udlandet. Reglerne i Danmark bør derfor ikke være skrappere, end EU´s krav muliggør”.

Går glip af revisors advarsler
Værdien af regnskaber og regnskabsinformation er endnu et emne, som den nye formand vil søge at fremme. Baggrunden er, at Regnskabsrådet lige nu arbejder med at gennemføre et EU-direktiv i dansk lov, der i sin yderste konsekvens kan betyde, at op mod 80.000 såkaldte ’mikrovirksomheder’ ikke længere skal aflægge regnskab.

”Revisorerne hejste advarselsflag i form af forbehold eller supplerende oplysninger i over 34.000 regnskaber i 2013. Hvis politikerne skærer revisionen bort, går samfundet glip af advarslerne. Det er fx oplysninger om virksomhedens overlevelse; kontrol af, om regnskabet er manipuleret; eller oplysninger om, at ejeren har taget et ulovligt lån”, siger Jens Otto Damgaard og tilføjer:

”Vi er enige i behovet for at gøre det lettere at drive virksomhed, men politikerne skal passe på, at de ikke gør mere skade end gavn i jagten på lempelser. Hvis man fjerner størstedelen af oplysningerne fra regnskaberne, risikerer man at påføre banker og andre kreditorer tab, fordi de ikke længere kan få information om virksomhedernes sundhedstilstand og aktuelle kreditrisici – og det kommer til at koste virksomhederne dyrt, når de skal have finansiering”, slutter Jens Otto Damgaard.

CV for Jens Otto Damgaard

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147