Ny regnskabskontrol skader virksomhedernes retssikkerhed

PressemeddelelseFSR - danske revisorer ser med stor bekymring på, at Erhvervs- og vækstministeriet foreslår at nedlægge Det Finansielle Råd bare ét år efter at Rådet blev oprettet

Regnskab

Et nyt lovforslag fra Erhvervs- og vækstministeriet lægger op til at nedlægge Det Finansielle Råd bare ét år efter at Rådet blev oprettet efter en sammenlægning af Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd. Rådet erstattes i stedet af en bestyrelse for Finanstilsynet med et tilhørende ekspertpanel. Bestyrelsen skal have det overordnede ansvar for regnskabskontrollen for både den finansielle sektor og den ikke-finansielle sektor. På trods af denne højtspecialiserede kontrolkompetence lægger lovforslaget op til, at der ikke længere er krav om, at der ved afgørelse af sager i forbindelse med regnskabskontrol skal medvirke et organ med særlige kundskaber inden for regnskabsforhold.  I det Finansielle Råd var der, efter anbefaling fra FSR – danske revisorer hele to regnskabskyndige medlemmer af Rådet, der både dækker teoretiske og praktiske regnskabskompetencer. 

FSR - danske revisorer ser med stor bekymring på forslagets konsekvenser og advarer kraftigt mod at fjerne de særlige regnskabskyndige kompetencer fra regnskabskontrollen: 

Faglig direktør i FSR – danske revisorer Jakob Dedenroth Bernhoft har følgende kommentar til lovforslaget:

”Den forslåede model, hvor man har pillet de regnskabskyndige medlemmer ud af bestyrelsen vil som konsekvens kunne skade virksomhedernes retssikkerhed. Helt konkret er der en risiko for, at sager om regnskabskontrol ikke får en faglig kompetent behandling og dermed øges risikoen for fejl. Det mener vi er meget problematisk og det er hverken i virksomhedernes eller i myndighedernes interesse”. 

Foreningen har helt ekstraordinært bedt om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg for at forklare om konsekvenserne af det fremsatte lovforslag. Samtidig foreslår foreningen, at den nye bestyrelse, der får ansvaret for regnskabskontrollen, får mindst ét medlem med særlige kundskaber om regnskabsforhold. Yderligere lægger foreningen op til at styrke bestyrelsens tilhørende ekspertudvalg.

”En del af skaden kan gøres god igen, hvis det nuværende underudvalg under Det Finansielle Råd udvides og etableres som et egentligt underudvalg til bestyrelsen. Underudvalget skal bestå af regnskabseksperter, som har den praktiske og teoretiske erfaring i orden, og Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen skal have pligt til at rådføre sig med regnskabsekspertudvalget. Denne model fungerer allerede med succes i Norge. Jeg kan ikke se nogen grund til, at den ikke skulle kunne indføres herhjemme”, Siger Jakob Dedenroth Bernhoft.   

Om Det Finansielle Råd
Det Finansielle Råds kompetenceområde omfatter blandt andet pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, forsikringsmæglere, ATP, LD, fondsmæglere, betalingsinstitutter og udstedere af elektroniske penge. Derudover omfatter rådets kompetenceområde sager om oplysningsforpligtelser, markedsmisbrug og børsprospekter på værdipapirhandelsområdet samt sager om regnskabskontrol med børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Rådet er en del af Finanstilsynet.Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147