Nystartede virksomheder rammes hårdest af dårligt finansieringsklima

PressemeddelelseNystartede virksomheder har sværest ved at få adgang til finansiering, og det kan resultere i, at virksomhederne må lukke, vurderer revisorerne. Samtidig søger virksomhederne generelt mod alternativer til pengeinstitutterne særligt private långivere og salg af fakturaer.

SMVFSR - danske revisorer

Finansierings- og lånemulighederne for virksomhederne er fortsat status quo. Det vurderer revisorerne i en undersøgelse fra FSR – danske revisorer.
I undersøgelsen vurderer 61% af revisorerne, at virksomhedernes aktuelle adgang til ny finansiering hos banker og kreditinstitutter er uændret i det seneste år, mens 29% vurderer, at den er værre. Resultaterne skal samtidig ses i forhold til, at revisorerne over de seneste to år har vurderet, at det er sket en forværring i adgangen til finansiering.

Den svære adgang til finansiering går særligt hårdt ud over nystartede virksomheder. Over halvdelen af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at virksomheder mellem 0 og 4 år har sværest ved at få adgang til finansiering. Samtidig vurderer mere end seks ud af 10 revisorer, at konsekvensen af manglende finansiering hos de 0 til 4-årige er, at de må lukke ned.

"Nyetablerede virksomheder bidrog fra 1994 til 2006 årligt med 60.000 nye job netto til dansk økonomi. I perioden trak de nye virksomheder langt hovedparten af jobskabelsen. Den jobmotor er nu sat i stå, for de nystartede og unge virksomheder er pressede og ikke kan skaffe finansiering. Dermed skaber de ingen nye jobs,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Virksomhederne søger mod alternativ finansiering
Den svære adgang til traditionel finansiering via banker eller realkredit afspejler sig også i antallet af revisorer, der oplever, at virksomhederne søger mod alternativ finansiering.
91% af revisorerne oplever, at virksomhederne i alt fra meget lav til meget høj grad søger mod alternative finansieringsformer. Kun 3% af revisorerne oplever slet ikke, at virksomhederne søger mod alternativ finansiering.
De finansieringsmuligheder, revisorerne primært ser virksomhederne søge mod, er private långivere - business angels (55%) samt salg af fakturaer – også kaldet factoring (40%) og Vækstfonden (37%).

”Når bankerne vender tommelfingeren ned, søger virksomhederne andre veje. Private långivere er en oplagt mulighed, men i Danmark har vi ikke tradition for et stort udbud af business angels, der kan komme med større beløb. Mere overraskede er det, at mange revisorer ser virksomhederne søge mod factoring. Det er en helt ny trend,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”At factoring nu vinder frem, peger på, at virksomhederne i høj grad har fokus på at sikre likviditet og har behov for kontanter i kassen her og nu. Det siger også noget om situationen i virksomhederne, når man tager ekstra omkostninger på sit udestående mod at få pengene med det samme ved at sælge sin faktura til tredjemand,” siger Tom Vile Jensen.

Lovforslag om erhvervsobligationer uden entydig effekt
For at øge adgangen til finansiering har regeringen fremsat et lovforslag, der skal styrke markedet for erhvervsobligationer (Forslaget blev vedtaget i december 2013). Revisorerne vurderer dog ikke entydigt, at styrkelsen vil få en effekt på finansieringssituationen.
27% vurderer, at styrkelsen vil øge adgangen til finansiering. 35% vurderer, at adgangen vil være uændret, mens 29% vurderer, at styrkelsen kun i lav grad vil øge adgangen til finansiering.

Læs hele surveyen

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Business-seminar om risikostyring og revisortopmøde

Den 22. januar sætter FSR - danske revisorer og Berlingske fokus på risikostyring - er virksomhederne og deres revisorer klar til nye kriser?
Samtidig går vi tæt på fusionen mellem KPMG og EY med analyse og paneldebat. FSR - danske revisorer har fortsat gratis billetter til rådighed for medlemmerne. De kan bestilles efter "først-til-mølle"-princippet.