Over 600.000 erklæringer fra revisor årligt

PressemeddelelseOver 600.000 gange om året erklærer revisorerne sig på rigtigt mange områder inden for regnskaber, skat, børsprospekter og offentlige tilskud. Omfanget af revisorerklæringer inden for det private erhvervsliv, kommuner og foreninger og fonde bliver for første gang afdækket i ny undersøgelse fra CBS og FSR – danske revisorer.

RevisionOm revisor

Hvert år er langt over 600.000 transaktioner, beslutninger mv. i erhvervslivet, i kommunerne og i foreninger og fonde understøttet af en erklæring fra en godkendt revisor. Af de i alt 664.000 årlige revisorerklæringer afgiver revisorerne godt halvdelen (352.000) i forbindelse med årsrapporten, mens den øvrige del af erklæringerne (312.000) fordeler sig områder som assistanceerklæringer, erklæringer på skattemæssige opgørelser, tilskudserklæringer i kommuner og stat mv.

Det viser en ny undersøgelse af omfanget af og typer af revisorerklæringer i det private erhvervsliv, i kommuner og foreninger og fonde, som er udarbejdet i samarbejde mellem CBS og FSR – danske revisorer. Undersøgelsen giver for første gang et samlet overblik over omfanget og fordelingen af revisorerklæringer ud over erklæringer på årsregnskabet. I alt har 588 godkendte revisorer deltaget i undersøgelsen.

FSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard er ikke overrasket over resultatet, men er tilfreds med, at det nu er undersøgt, hvor mange erklæringer revisorer afgiver:

”Det er meget positivt, at revisorerne bidrager i så stort omfang til at skabe sikkerhed og transparens i erhvervslivet. Med denne undersøgelse får vi for første gang et samlet billede af den værdiskabelse, som branchen står for både i det private erhvervsliv og i det offentlige.”

Størst efterspørgsel hos private
En gennemsnits godkendt revisor afgiver ca. 230 erklæringer om året eller ca. en pr. arbejdsdag. Omregnet svarer det til ca. 664.000 årlige erklæringer. Langt hovedparten af disse erklæringer, ca. 95 pct., afgives inden for det private område, viser undersøgelsen.

”Vi ved, at en revisorerklæring ofte ligger til grund for, at virksomhederne kan tiltrække attraktive samarbejdspartnere eller få en gunstig leverandøraftale i hus. Derudover er en revisorerklæring næsten altid en forudsætning for, at virksomhederne kan få kredit i banken. I det lys er det ikke overraskende, at de private virksomheder står for den største efterspørgsel efter revisorernes produkter”, siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer.

Undersøgelsens resultater peger desuden på, at der er en markant bevægelse i retning af at afgive flere erklæringer uden sikkerhed i form af de såkaldte assistanceerklæringer. Ved en sådan assistanceerklæring skal revisor netop ikke udføre det arbejde i form af revision eller gennemgang, der giver sikkerheden for, at tallene er retvisende. Det drejer sig især om assistanceerklæringer på regnskaber for regnskabsklasse A-virksomheder og små regnskabsklasse B-virksomheder.
Baggrunden er, at disse netop tilhører gruppen af virksomheder, der kan fravælge revision.

Formanden uddyber:

”Bevægelsen fra erklæringer med sikkerhed over til assistanceerklæringer uden sikkerhed hænger formentlig sammen med flere forhold, herunder at flere virksomheder kan fravælge. Problemet er set fra erhvervslivets side, at udviklingen alt andet lige medfører, at sikkerheden om de pågældende informationer falder, og dermed er der muligvis også en faldende troværdighed i omverdenens øjne”, siger Jens Otto Damgaard.

Læs hele undersøgelsen:

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 588 af FSR – danske revisorers 2.896 aktive medlemmer. Undersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem CBS og FSR - danske revisorer og er afsluttet i august 2014. Indholdet af spørgeskemaet, herunder særligt erklæringskategorierne samt spørgeteknikken, er drøftet på to workshops samt med udvalgte respondenter.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147