Revisor er virksomhedernes foretrukne økonomirådgiver

PressemeddelelseRevisor er faglig kompetent og professionel, nyder stor troværdighed og er virksomhedernes foretrukne økonomirådgiver. Det viser en analyse gennemført af analyseinstituttet YouGov for FSR – danske revisorer.

Om revisor

Seks ud af 10 (59 pct.) danske virksomheder vurderer, at revisorbranchens omdømme er godt. Oveni nyder revisorbranchen den højeste tillid blandt virksomhederne vurderet i forhold til andre rådgivergrupper.

Det er resultatet af en analyse foretaget af YouGov for FSR – danske revisorer.  Analysen baserer sig på 488 interviews blandt selvstændige/virksomhedsejere, CFO’s og CEO’s i danske virksomheder.  

Virksomhederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere revisorbranchens samlede omdømme på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er meget godt. Og her vurderer hele 59 pct. af virksomhederne altså, at revisorbranchens omdømme ligger mellem 7 og 10. Til sammenligning er kun 14 pct. af virksomhederne af den opfattelse, at branchens omdømme ligger i bunden af skalaen mellem 1 og 4.

Også tilliden til revisorbranchen ligger med en score på knap syv på 10 punktskalaen på et meget højt niveau. I en direkte sammenligning med andre rådgiverbrancher, som fx advokater, rådgivende ingeniører og andre rådgivere nyder revisorbranchen den højeste tillid (se figur 1).  


Figur 1.Klik på billedet for at forstørre.

Foruden, at revisorer nyder stor tillid og troværdighed hos virksomhederne, har revisor via sin revision af virksomhedens regnskab også et grundigt indblik i virksomhedens økonomiske situation. Derfor mener virksomhederne også, at revisorerne ofte har et bedre grundlag at yde økonomisk rådgivning på. Adspurgt om revisor, i kraft af sin revision af virksomhedernes regnskaber, har de bedste forudsætninger for at yde kompetent økonomisk rådgivning i virksomheden svarer hele 64 pct., at de er enige eller meget enige heri. Revisor er derfor i mange sammenhænge den naturlige sparringspartner for virksomhederne, hvilket også er synligt når virksomhederne skal vurdere, hvem de søger rådgivning hos på forskellige områder (se figur 2). 

 
Figur 2. Klik på billedet for at forstørre.

Hele 82 pct. af virksomhederne vil søge rådgivning fra revisor ved spørgsmål om skat, moms og afgifter, og revisor er derfor uovertruffet virksomhedernes foretrukne rådgiver på dette område. Derudover er revisor også virksomhedernes oftest benyttede rådgiver ved spørgsmål om budgetter, forretningsplaner mv. i forbindelse med lån, ejerskifte, opkøb og fusioner, optimering af processer i virksomhederne, økonomistyring, omlægning af lån og værdiansættelser samt risikostyring. Desuden er revisor blandt de mest efterspurgte rådgivere i forhold til investering og finansiering samt pension og opsparing.

Læs analysen som er tillæg til Branchestatistik 2013