Revision afdækker ulovlige kapitalejerlån for op til 3 milliarder kroner

PressemeddelelseRevisorerne er forpligtet til at give en supplerende oplysning, hvis de støder på et ulovligt lån i forbindelse med revisionen. Fjerner man revision, bliver det langt sværere at afdække de ulovlige lån.

RevisionFSR - danske revisorer

Revisorerne fandt mere end 14.000 ulovlige kapitalejerlån i virksomhedernes regnskaber sidste år. Hvis antallet af ulovlige lån i årets regnskaber svarer til sidste års niveau, betyder det, at revisorerne afdækker ulovlige lån for op til 3 mia. kr. Kapitalejerlån er lån, hvor fx selskabsejeren, den administrerende direktør eller andre ulovligt har brugt af selskabets midler.

Det fremgår af en stikprøveanalyse, som FSR – danske revisorer har foretaget på baggrund af en særkørsel fra kreditinstituttet Experian. Stikprøven er baseret på i alt 1.000 tilfældigt udvalgte selskaber i juni 2014, der har optaget et ulovligt kapitalejerlån i senest aflagte regnskab. Gennemsnitligt var der ulovlige lån for 217.534 kr. i selskaberne Stikprøveanalysen giver dermed for første gang en indikation af det samlede økonomiske omfang af de ulovlige kapitalejerlån i danske selskaber.

"Vores analyse viser, at der er et potentielt skattegrundlag på op til 3 mia. kr. i de selskaber, der har ulovlige lån. Hvis virksomhedsregnskaberne ikke var blevet reviderede, havde offentligheden og herunder SKAT ikke fået kendskab til omfanget af ulovlige lån”, siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer. 

Uden revision er lån ikke synlige
Charlotte Jepsen peger på, at regeringen i forbindelse med lanceringen af ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” fra maj 2014 har bebudet, at den ønsker at undersøge mulighederne for at lempe revisionspligten endnu engang. Med udgangspunkt i EU's regler for revisionspligt kan regeringen fjerne revisionspligten for alle virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr. mod 8 mio. kr. i dag. Det vil betyde, at yderligere 50.000 danske selskaber fritages for revisionspligt. Totalt vil det betyde, at 95 pct. af alle danske selskaber ikke længere har revisionspligt.

”Hvis man fjerner revisionspligten, bliver det langt sværere at finde frem til de ulovlige lån. Revisorerne er forpligtet til at give en supplerende oplysning, hvis de støder på et ulovligt lån i forbindelse med revisionen. Det skete 14.000 gange sidste år. Uden revision går banker, kreditorer og myndighederne glip af de advarselsflag, revisorernes hejser. Risikoen ved det er for det første, at staten går glip af skatteprovenu, når der ikke bliver svaret skat af penge, der er trukket ud af hovedaktionærer. For det andet risikerer man, at påføre leverandører og andre kreditorer tab, hvis selskabet går konkurs, fordi pengene ikke er i virksomheden men i ejerens lommer. Det skylder man at medtage i analysen af om konsekvenserne af at lempe revisionspligten yderligere”, siger Charlotte Jepsen.  
 

Om ulovlige kapaitalejerlån
Ifølge selskabslovens § 210 må et kapitalselskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Revisor skal ved revisionen af et selskabs årsregnskab give en supplerende oplysning i revisionspåtegningen, hvis selskabet overtræder selskabslovens § 210. På den måde kan virksomhedens interessenter blive opmærksomme på det ulovlige lån.

Revisorerne gav i 2013 (årsregnskaber for 2012) over 14.000 selskaber en supplerende oplysning i deres revisionspåtegning på årsregnskabet for at have optaget et ulovligt kapitalejerlån. Antallet af ulovlige lån i danske selskaber toppede i 2011, hvor mere end 16.000 selskaber havde en supplerende oplysning om et ulovligt lån. Det store omfang af lån fik i 2012 Folketinget til at gøre lånene skattepligtige (som en del af regeringens skattereform), hvorved alle lån til hovedaktionærer fra og med august 2012 er skattepligtige.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147