Skærpet kurs overfor brodne kar i revisorbranchen

PressemeddelelseFSR – danske revisorer vil frem over ekskludere de medlemmer, der forbryder sig mod god revisorskik. ”Det at være medlem af FSR – danske revisorer er et kvalitetsstempel, som vi skal værne om”, siger foreningens formand Jens Otto Damgaard

KvalitetRevision

En række vedtægtsændringer, der øger selvjustitsen i revisorbranchen, blev fredag den 12. december enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling hos FSR – danske revisorer. De nye vedtægter betyder blandt andet, at det fremover bliver muligt at ekskludere revisorer eller revisionsvirksomheder, der får én eller flere alvorlige bøder i Revisornævnet. Derudover bliver det en betingelse for medlemskab af foreningen, at nye medlemsvirksomheder kan dokumentere, at de arbejder seriøst med kvaliteten i deres virksomhed.

FSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard:  

”Jeg er meget glad og stolt over, at en enstemmig generalforsamling bakker op om, at vi skal stille krav til os selv som revisorer og medlemmer af foreningen. Branchen kæmper med en meget lille gruppe revisorer, der med deres handlinger skader det store flertal. Det vil vi ikke leve med i vor forening. Det at være medlem af FSR – danske revisorer er et kvalitetsstempel, som vi skal værne om. Med de vedtagne nye vedtægtsændringer viser vi meget klart, at FSR – danske revisorer ikke vil tolerere ”brodne kar”.

De nye vedtægtsændringer får effekt fra og med 1. januar 2015. Vedtægtsændringerne er seneste led i FSR – danske revisorers indsats for at højne kvaliteten. Foreningen lancerede sidste år 17 forslag, der på hver deres måde styrker den tillid og troværdig, der er branchens fundament.

En del af forslagene er allerede gennemført. Det er fx et kvalitetskorps, som tager rundt i landet og hjælper revisorer med konkrete kvalitetsproblemer. Det er er et nyt kvalitetssikringssystem, Caseware, som sikrer, at medlemmerne kommer hele vejen rundt i revisionsprocessen. 

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen:

”Omverdenen har en berettiget forventning om, at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant er troværdig og leverer arbejde af høj kvalitet. Det er helt afgørende for, at branchen kan bevare sin legitimitet og eksklusivitet. Foreningen har vist vejen med en række ambitiøse initiativer, der skal sikre, at kvaliteten fortsat er høj. Til gengæld kunne vi godt tænke os, at politikere og myndigheder overvejer at lempe sanktionerne for mindre fejltrin, så ubetydelige fejl ikke sanktioneres med store bøder, men i stedet med en advarsel”.

Fakta om de nye vedtægtsændringer

De nye vedtægtsændringer indeholder følgende betingelser: 

 • Betingelse for medlemskab af foreningen; Revisionsvirksomheder, der ønsker at blive medlem af foreningen, skal afgive en række oplysninger om kvalitetsstyringen. Bestemmelsen skal gælde fra 2015, og gælder ikke revisionsvirksomheder, som allerede er medlem.
 • Foreningskontrol af medlemsvirksomhedernes interne kontrol (overvågning); Mulighed for at bede medlemsvirksomheder om på tro og love at bekræfte, at de har udført intern kontrolovervågning, og bede dem dokumentere resultatet af kontrollen
 • Eksklusion af revisor/revisionsvirksomhed efter alvorlige revisornævnsbøder; Mulighed for at ekskludere medlemmer eller medlemsvirksomheder efter én eller flere alvorlige revisornævnsbøder

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147