Syv ud af 10 revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale

PressemeddelelseVed revisionen af 2013-regnskaberne har næsten syv ud af 10 revisorer rettet væsentlige fejl i regnskabsmaterialet hos virksomhederne. Blev fejlene ikke rettet kunne konsekvensen være, at samhandelspartnere gav kredit eller handlede med en virksomhed på et forkert grundlag.

FSR - danske revisorerRegnskabRevision

Er varelageret 100 eller 100.000 kroner værd? Kan alle virksomhedens debitorer betale deres regninger, eller er der behov for nedskrivninger? Det kunne være eksempler på de spørgsmål, revisorerne har stillet, mens de i de seneste måneder har arbejdet med revisionen af virksomhedernes 2013-årsregnskaber.

Netop varelager og debitorer er nemlig de to områder, hvor revisorerne oftest har rettet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag i forbindelse med revisionen af 2013-regnskaberne. Det viser en ny survey fra FSR – danske revisorer.
Sammenlagt er det næsten syv ud af 10 revisorer (65 pct.), som har rettet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag. Gennemsnitligt har revisorerne rettet væsentlige fejl i regnskabsmaterialet i cirka fire ud af 10 af de virksomheder, de har revideret.

”Man håber til det sidste, at alle debitorer kan betale deres regninger. Men når revisor kommer ind over og ser kritisk på debitorernes betalingsevne – og vilje, kan det ende med en nedskrivning i regnskabsgrundlaget, som samtidig ændrer de oplysninger, der senere vil fremgå af virksomhedens årsregnskab”, siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Det er sjældent, at fejlene er bevidste fra virksomhedernes side. At revisorerne finder fejl, er resultatet af, at de ved revisionen samler trådene fra hele regnskabsåret. Det giver en unik mulighed for at se, hvor enderne måske ikke passer sammen. Havde revisor ikke været inde over, var sådanne forhold måske ikke opdaget, og det kunne få betydning for virksomhedens skattebetaling eller kreditvurderingen af virksomheden hos kunder, leverandører og banken.”

Fejl vil føre til kredit på forkert grundlag
Virksomhedernes regnskabsgrundlag danner udgangspunktet for virksomhedens årsregnskab, som er den primære indgang til økonomiske informationer om virksomheden hos kunder, leverandører, banker osv. Bliver fejlene i regnskabsgrundlaget ikke rettet i forbindelse med revisionen, følger de med over i regnskabet, og det kan få konsekvenser for både virksomheden selv og brugerne af regnskabet.

Næsten otte ud af 10 revisorer i undersøgelsen (75. pct) vurderer, at konsekvensen – hvis fejlene ikke var blevet rettet - ville være kreditgivning til virksomheden på forkert grundlag.
Derudover vurderer 46 pct. af revisorerne, at en manglende rettelse af de væsentlige fejl ville føre til, at leverandører eller kunder handler med virksomheden på forkert grundlag.

”Tallene viser en central pointe omkring værdien af revision – nemlig at revisionen er til for at sikre, at omverdenen får retvisende oplysninger om virksomhederne. Forkerte tal i regnskabet kan i første omgang have negative konsekvenser for virksomhedens samhandelspartnere, da de træffer beslutninger på baggrund af tallene. Det kan fx være at give kredit til en virksomhed på forkert grundlag”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Regeringen ser i øjeblikket på mulighederne for at lempe revisionspligten. I den forbindelse er vores opfordring til politikerne, at de tager med i overvejelserne, at revisionen er tænkt som en kontrol af regnskabsoplysningerne, som skaber værdi over for omverdenen. Det er Folketinget, der afgør, hvilke risici for tab samfundet skal acceptere, og hvor mange fejl, vi kan leve med. Lempeler er ikke gratis, hvis banker, leverandører og staten går glip af vigtige informationer om virksomhedernes økonomi, når regnskabet ikke er revideret.”

 
Læs hele undersøgelsen:

Om undersøgelsen:
213 godkendte revisorer har deltaget i undersøgelsen.
Der er i alt 3.917 aktive godkendte revisorer i Danmark*. De 213 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 5,4 pct. af den samlede population af godkendte revisorer.
Undersøgelsen er afsluttet i juni 2014.

Udvalgte figurer:

Har din revision af årsregnskaberne for 2013 medført, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget? (n=198)

 
Hvilken konsekvens(er) ville det have for virksomhedens samarbejdspartnere, hvis de væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget ikke var blevet rettet? (Angiv gerne flere svar) (n=128)


*Tal fra april 2014

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169