To ud af tre danske selskaber kører nu med overskud

Pressemeddelelse65,6 pct. af de danske selskaber kører nu med overskud viser en gennemgang af årsregnskaberne, som Experian og FSR – danske revisorer har foretaget. Det er første gang siden 2009, at så stor en andel af selskaberne kan præstere et overskud. 34,4 pct af selskaberne kører til gengæld fortsat med underskud.

FSR - danske revisorerSMV

Det går fortsat bedre for dansk erhvervsliv. To ud af tre selskaber kan nu melde om positive tal på årsregnskabets bundlinje, viser en ny undersøgelse fra Experian og FSR – danske revisorer. Det svarer til, at rundt regnet 125.000 danske selskaber nu har overskud.

”Når to ud af tre virksomheder kan melde om overskud, så går det bedre, end vi har set i flere år. I 2010 var det fx kun hver anden virksomhed, der kunne melde om overskud. Så virksomhederne kæmper sig dygtigt tilbage”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Når man ser på antallet af selskaber med underskud, ser udviklingen naturligt nok også positiv ud. 34,4% af selskaberne havde et årsregnskab med underskud i andet kvartal 2014 - svarende til ca. 66.500 selskaber med underskud. Det er et fald på 2,8 pct.point i forhold til samme periode året før.

”Spørger man revisorerne, forventer de, at fremgangen vil fortsætte, og erhvervslivet vil klare sig bedre i løbet af 2014. Men trods fremgangen de seneste år, er der trods alt er et stykke vej til niveauet i 2008, hvilket også afspejler sig i, at der fortsat er en del virksomheder, som har det svært”, siger Tom Vile Jensen.

25,7 pct. af de danske selskaber har en angrebet egenkapital. Et selskab med angrebet egenkapital vil sige et selskab med en egenkapital under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital.
Lige under hvert femte danske selskab - 18,1 pct. - har både underskud og angrebet egenkapital. Det er den laveste andel siden 2008.

”Ifølge revisorerne er egenkapitalen og dermed også en virksomheds soliditet et af de første nøgletal banker, kunder og leverandører ser på, når de skal vurdere en ny potentiel samhandelspartner. Viser regnskaberne svagheder her, så står man dårligt. Derfor er det positivt, at vi fortsat ser flere virksomheder kæmpe sig tilbage til positive nøgletal. Det kan i sidste ende give en selvforstærkende effekt, hvis det for den enkelte virksomhed åbner for nye muligheder hos kunder, leverandører og ikke mindst banken”, siger Tom Vile Jensen.
 

Læs hele undersøgelsen

Om undersøgelsen med Experian:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske virksomheder. Godt 190.000 selskaber indgår i opgørelsen.

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation, hvor det opgøres, hvor stor en andel af de danske selskaber der i deres seneste årsregnskab har underskud og/eller angrebet egenkapital. 

Fra analysen: Andel selskaber med underskud i seneste årsregnskab

 (Pr. 2. kvartaler)
 

Med betegnelsen underskud menes den andel af danske selskaber, der ved et givent udtræk i Experians database havde et negativt resultat i seneste årsregnskab.