Uåbnet digital post kan resultere i bøde eller tvangsopløsning

PressemeddelelseEt nyt forslag betyder, at rykkere for manglende årsrapporter fremover sendes til virksomhedernes digitale postkasse. Manglende indsendelse af en årsrapport medfører bøder og et selskab kan blive tvangsopløst. Hold derfor øje med virksomhedens digitale postkasse, opfordrer FSR – danske revisorer.

SMVRegnskab

Digital post i tal

Der er 485.000 aktiverede digitale postkasser (signaturer)

410.000 har været logget ind

75.000 har en signatur, og KAN logge ind, men har endnu ikke gjort det

380.000 virksomheder har modtaget minimum et digitalt brev

I alt er der sendt 1.600.000 breve med digital post siden 1. november 2013

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har sendt en ny indsendelsesbekendtgørelse i høring. Her foreslår man, at virksomhedernes digitale postkasser fremover skal bruges til bl.a. rykkerbreve på regnskabsområdet. I første omgang vil man fra 1. juni 2014 bruge den digitale postkasse til at udsende rykkere til virksomheder, som ikke har overholdt fristen for indsendelse af deres årsrapport.

I 2013 blev det obligatorisk for alle med et CVR-nummer at have en digital postkasse. De virksomheder, som ikke selv har husket at oprettet en digital postkasse inden den 1. november, har automatisk fået tildelt en.
Den digitale postkasse har samme status som virksomhedens fysiske postkasse, hvilket betyder, at virksomheden har ansvar for at læse denne post.

”Som udgangspunkt bør det ikke komme bag på nogen, at de skal indsende en årsrapport inden for fristen. Størstedelen af de manglende årsrapporter skyldes da også, at virksomheden reelt er lukket. Det kan dog ikke udelukkes, at påkravsbrevet for nogle virksomheder har fungeret som en venlig påmindelse om, at det var på høje tid at få årsrapporten af sted. Hos de virksomheder er der derfor alt mulig grund til at holde ekstra øje med den digitale postkasse, hvis man vil undgå bøder og i værste tilfælde en uønsket tvangsopløsning”, siger Jakob D. Bernhoft.

Hold øje med den digitale post og undgå bøder
Fra rykkeren for en manglende årsrapport – det såkaldte påkravsbrev - er sendt fra Erhvervsstyrelsen, er der en frist på 8 hverdage. Indsender virksomheden årsrapporten inden for denne frist, sker der intet. Men overskrider virksomheden fristen, pålægges virksomheden en afgift. Derudover er der en frist på fire uger, overholder virksomheden ikke den frist, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Påkravsbrevene udgør omkring 95 % af de breve, Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne på regnskabsområdet. Fristen for at indsende en årsrapport er på 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. De fleste virksomheder følger regnskabsmæssigt kalenderåret. Dvs. de skal indsende deres regnskab senest 31. maj. Den foreslåede frist betyder dermed, at de fleste virksomheder fremover vil modtage påkravsbrevet digitalt.

”Det er helt centralt, at virksomhederne er klar over, at de har modtaget en rykker – særligt når det i sidste ende kan medføre en tvangsopløsning. Derfor er vi bekymrede over for, at ordningen træder i kraft så hurtigt, som det er foreslået. På den baggrund har vi opfordret Erhvervsstyrelsen til, at overgangen til digital post udskydes til 1. september. Dermed får virksomhederne mere erfaring med at bruge den digitale postkasse, inden så vigtige breve sendes ud digitalt. Det skulle gerne sikre, at vi undgår utilsigtede fejl”, siger Jakob D. Bernhoft.

Fakta: Indsendelse af årsrapporter
Virksomhederne har en frist på 5 måneder fra udløbet af deres regnskabsår til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.
Fristen for statslige aktieselskaber samt virksomheder, som har kapitalandele og gældsinstrumenter mm. optaget til notering på et reguleret marked, er dog på 4 måneder.

Hvis årsrapporten ikke er modtaget hos Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb, sender Erhvervsstyrelsen et brev til virksomheden med påkrav om at indsende årsrapporten eller en undtagelseserklæring.
Hvis Erhvervsstyrelsen ikke efterfølgende modtager årsrapporten senest 8 hverdage efter brevets datering, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når Erhvervsstyrelsen modtager årsrapporten.
Hvis årsrapporten ikke er indsendt senest 4 uger efter brevets datering, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten.

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer):
- 500 kr. for 1. påbegyndte måned
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).