Ulovlige lån skjules ved at fravælge revision

PressemeddelelseAntallet af selskaber, hvor ejeren har optaget et ulovligt lån falder for andet år i træk. Faldet skyldes dog især at flere fravælger revision og dermed undgår at få en anmærkning fra revisoren i årsregnskabet. Nye skatteregler, som skulle stoppe brugen af ulovlige lån, har haft begrænset effekt, viser det sig

Revision

Knap 10.000 reviderede selskaber (9.985) havde en anmærkning om et ulovligt lån i revisionspåtegningen i 2013-regnskabet. Det er 4.247 færre end året før, hvor 14.232 selskaber havde en anmærkning fra deres revisor om et ulovligt lån. Ifølge en stikprøveanalyse fra FSR – danske revisorer i juni 2014 var det gennemsnitlige ulovlige lån i senest aflagte regnskab på over 217.000 kr.

Et nærmere kik på årsagerne bag faldet på 4.247 ulovlige lån viser, at ca. to tredjedele kan henføres til at selskaberne enten har fravalgt revision (41 pct.) eller at de er gået konkurs (23 pct.). Kun 36 pct. af faldet kan henføres til at lånene er betalt tilbage.  

Når selskaberne fravælger revisoren eller hvis de går konkurs, er der en forøget risiko for at selskabets kreditorer og leverandører lider tab påpeger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer.  

”Hvis et selskab med et ulovligt lån fravælger revisionen, risikerer banker og leverandører at give kredit på et falsk grundlag”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Vi anslår, at der var ulovlige lån for godt 200 mio. kr. blandt de knap 1.000 selskaber med ulovlige lån, der gik konkurs i 2013. Hvis disse lån ikke er tilbagebetalt, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for, at kreditorerne og Skat lider tab”.  

Skatteregler har ikke stoppet nye ulovlige lån
På trods af nye skatteregler i 2012, som havde til formål at sætte en stopper for de ulovlige lån, er næsten en tredjedel af alle ulovlige lån i 2013-regnskaberne nye lån. Således var 3.033 ud af i alt 9.985 ulovlige lån i 2013-regnskaberne nye ulovlige lån.

”Vi må konstatere, at de nye skatteregler har haft begrænset effekt. Lysten til at optage ulovlige lån i selskaber med begrænset hæftelse er fortsat stor på trods af, at det er i strid med loven. En del af forklaringen kan være, at lånene kan holdes skjult for omverdenen, hvis ejerne af selskabet fravælger revision. Uden revisor er der nemlig ikke nogen, der gør opmærksom på problemet”, siger Charlotte Jepsen.

På baggrund af en stikprøve foretaget i 2014 på 1.000 tilfældigt udvalgte selskaber med et ulovligt lån i seneste aflagte regnskab, anslår FSR – danske revisorer, at der var ulovlige lån for et samlet beløb på omkring 2,2 mia. kr. i 2013-regnskaberne.

”Penge som risikerer aldrig at komme til beskatning”, slutter Charlotte Jepsen.

Læs hele analysen her:

Fakta om ulovlige lån

Ifølge selskabslovens § 210 må et kapitalselskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Revisor skal ved revisionen af et selskabs årsregnskab give en supplerende oplysning i revisionspåtegningen, hvis selskabet overtræder selskabslovens § 210. På den måde kan virksomhedens interessenter bliver opmærksomme på det ulovlige lån.

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147