Underskud: Otte kvartalers fremgang afbrudt af tilbagegang

PressemeddelelseFor første gang siden slutningen af 2012 måtte lidt flere virksomheder melde om underskud i 3. kvartal 2014. Selv om udviklingen for hele 2014 fortsat er positiv, understreger stigningen, at virksomhederne er i gang med et langt sejt træk, hvor der ikke findes snuptagsløsninger, vurderer FSR – danske revisorer.

SMVFSR - danske revisorer

Efter otte kvartaler med uafbrudte fald i antallet af virksomheder med underskud har 3. kvartal af 2014 knækket kurven og budt på en lille stigning i andelen af selskaber med underskud. Siden juli er andelen af selskaber med underskud steget fra 34,4 pct. til 34.6 pct. i oktober. Det viser den kvartalsvise undersøgelse af selskabernes økonomiske nøgletal fra Experian og FSR – danske revisorer.

”Virksomhederne har kæmpet sig til bedre økonomi igennem mange kvartaler. Samlet har langt over 20.000 virksomheder vendt underskud til overskud set over de senere år. Selvom det seneste kvartal desværre bryder den positive udvikling, vi har set gennem de seneste otte kvartaler, så er den samlede udvikling i 2014 fortsat positiv, og det vidner om en stærk præstation hos de danske virksomheder,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Set over de seneste år har virksomhederne gradvist vendt underskud til overskud. Tilbage i april 2010 var virkningerne af finanskrisen på deres højeste, og andelen af virksomheder med underskud toppede med 47,4 pct. Siden da er andelen faldt støt og rammer de 34,6 pct. i oktober 2014. Der er dog fortsat et stykke vej til før-krise-niveauet, hvor andelen af virksomheder med underskud lå nede på 28,2 pct.

”Virksomhederne har det stadig ikke så godt som før finanskrisen, og hvis der er noget opsving, så er det skrøbeligt. Nøgternt set, så kommer nye fremgange ikke som en ketchup-effekt, men igennem en årelang indsats ude i virksomhederne ved at forbedre salg, skære i omkostninger og få finansieringen på plads til nye initiativer. Det tager tid, og der findes ingen snuptagsløsninger, hvilket det seneste kvartal understreger,” siger Tom Vile Jensen.
 

Læs mere og se branchetal

 
Udviklingen i andel selskaber med underskud (Alle kvartaler)

Kilde: Experian og FSR - danske revisorer