Unge virksomheder trækker konkurser ned på før-krise-niveau

PressemeddelelseFor første gang i over fem år daler antallet af konkurser i 1. kvartal under 1.000. Den positive tendens trækkes af de yngre virksomheder, mens de ældre virksomheders konkursrate ligger status quo. Det viser en ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerSMV

Det faktiske antal konkurser faldt til 960 i 1. kvartal 2014. Det er første gang siden 2008, at mindre end 1.000 virksomheder er gået konkurs i løbet af et kvartal.
I forhold til 1. kvartal 2013 er antallet af konkurser faldet med 361, svarende til 28 procent. Ser man tilbage til 1. kvartal 2010, er antallet af konkurser i dag 41 procent lavere.

De positive konkurstal dækker over en overraskende tendens. Nemlig at det er de yngre virksomheder med mindre end fem år på bagen, som trækker konkursstatistikken i en positiv retning. Det viser en ny opgørelse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

Sammenlignet med 1. kvartal 2009 er antallet af konkurser hos virksomheder, der er fem år eller yngre, faldet med 46 procent. Mens konkurstallet for virksomheder, som er ældre end fem år, er steget svagt med 3 procent.

”Vi er efterhånden så langt henne, at de yngste virksomheder i statistikken er født under finanskrisen, og ser vi på tallene, taler de deres tydelige sprog: Virksomheder, som er startet under - og har overlevet finanskrisen - fylder markant mindre i konkursstatistikkerne, end nystartede virksomheder historisk har gjort”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Konkurstallet falder i alle brancher
Overordnet er antallet af konkurser faldet i alle brancher undtaget kultur og fritid. Den positive udvikling i konkurstallet hos de yngre virksomheder kan dermed ikke tilskrives én bestemt branche.

”Overordnet kan vi gætte på, at udviklingen også er drevet af, at der sker en oprydning blandt de virksomheder, som blev startet i højkonjunkturen op til krisen. De virksomheder er jo ældre end fem år i dag og hører dermed til blandt de ”gamle” virksomheder”, siger direktør i eStatistk, Kent Nielsen og tilføjer:

”Skal vi pege på en enkelt branche, som skiller lidt sig ud, kan vi se, at byggeriet oplever det største fald i antallet af konkurser. Byggeriet havde fart på i højkonjunkturen og blev ramt hård af krisen. De yngre virksomheder i den branche må i hvert fald være vant til hårde vilkår, hvilket kan øge deres levedygtighed. Set isoleret på det seneste kvartal, så har den milde vinter sikkert også spillet positivt ind i branchen, hvor deadlines hurtigt kan skride på grund af dårlige vejrforhold.”

 
Læs mere:

Yderligere informationer:
Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør, FSR - danske revisorer: tvj@fsr.dk, 4193 3151
Kent Nielsen, direktør, eStatistik: kni@eStatistik.dk, 2448 2810
 

Udvalgte tal fra analysen:

Antallet af konkursramte virksomheder opgjort på alder og område

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på konkursstatistikken ESTAT5
 

Gennemsnitsalderen for konkursramte virksomheder opgjort på område (ikke sæsonkorrigeret), 2009K1-2014K1

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på konkursstatistikken ESTAT5
 

Udviklingen i antal konkurser i perioden 2007K1-2014K1

Kilde: Beregninger af eStatistik baseret på Danmarks Statistik Konkursstatistik, KONK9. 

Det bemærkes, at der er et databrud fra 2008K4 til 2009K1 ved Danmarks Statistik overgang til registerbaseret konkursregistrering. Det betyder, at antallet af konkurser før 2009K1 i realiteten er 3-4 procent lavere sammenlignet med perioden efter.