Vækstpakke: Lempelse af revisionspligt gør det ikke nemmere at drive virksomhed

PressemeddelelseSom et led i Vækstpakken lægger regeringen op til at analysere muligheden for endnu engang at lempe revisionspligten. FSR – danske revisorer vil gerne bidrage til at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark, men peger på risikoen for, at lempelser i revisionspligten vil medføre større usikkerhed for investorer og kreditorer og giver færre informationer om ulovligheder fx på skatteområdet.

FSR - danske revisorerRevision

Regeringens Vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen” indeholder mange initiativer, der har til hensigt at gøre det nemmere og billigere at være virksomhed i Danmark. Flere af initiativerne såsom fri adgang til regnskabsdata samt flere og bedre finansieringsmuligheder vil gøre det nemmere for især de mindre virksomheder.   

Regeringen har også et forslag om at analysere muligheden for at hæve grænsen for revisionspligten, der i dag gælder for virksomheder med en omsætning over 8 mio. kr. Hos FSR – danske revisorer vil man gå aktivt ind i analysearbejdet, men advarer imod grundsynspunktet om, at revision er en byrde for samfund og virksomheder. 

”Revisions- og regnskabsområdet er blevet lempet massivt siden 2006, så jeg forstår godt, at regeringen gerne vil have analyseret situationen. Vi skal ikke have truffet uheldige og forhastede beslutninger, der i kølvandet på finanskrisen kan føre til flere tab ude i virksomhederne som følge af manglende gennemsigtighed og troværdighed i årsregnskaberne”, siger adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer.

Fravalg af revision er tilvalg af flere risici – og mere bøvl
Der findes i dag flere analyser, som viser, at det kan blive dyrt og besværligt, hvis man ikke har et revideret regnskab. Analyserne viser, at virksomheder uden et revideret regnskab generelt får en dårligere kreditvurdering. Samtidig risikerer virksomhederne at blive mødt af en række ekstra krav fra banker og leverandører, da regnskabstal uden revision ikke har den sikkerhed, som kreditorer og samhandelspartnere ønsker.

”Fravalget af revision kan i sidste ende blive en byrde for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Derfor vil jeg opfordre til, at man udarbejder en grundig analyse, der ser sagen fra alle sider, inden man ændrer på revisionspligten. Vi ser frem til en analyse, som kortlægger, hvad samfundet går glip af, når revisionen mangler. Det er forudsætningen for, at politikerne kan afveje fordelen for den enkelte virksomhed ved lempelser mod den usikkerhed, det kan skabe for virksomhedens kunder, leverandører, banker og de offentlige myndigheder som fx SKAT, hvis de ikke har adgang samme troværdige regnskabsinformationer som i dag”, siger Charlotte Jepsen.

Revisorerne hejste advarselsflag i 34.000 virksomheder
Når virksomhedernes regnskaber ikke bliver revideret går kunder, leverandører, banker og andre, der handler med selskabet, glip af vigtige oplysninger om selskabernes økonomiske sundhedstilstand.

Alene i 2013 hejste revisorerne et advarselsflag i over 34.000 virksomheder. Det vedrører både informationer om virksomhedens overlevelsesevne, rod omkring skatteforhold, ikke-retvisende regnskabstal og mange andre forhold.

FSR – danske revisorer vil nu se nærmere på initiativerne på regnskabs- og revisionsområdet og gå aktivt ind i diskussionen for at finde de mest effektive løsninger for virksomheder og samfund.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169