Vigtige informationer går tabt, når revisionen mangler

Pressemeddelelse”Når virksomhedernes regnskaber ikke bliver revideret går banker, leverandører og andre, der har penge til gode i selskabet, glip af vigtige oplysninger om selskabernes økonomiske sundhedstilstand", udtaler administrerende direktør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, på baggrund af ny undersøgelse

Revision

Over 5000 selskaber havde fået en anmærkning fra revisor om fx problemer med going concern, ulovlige kapitalejerlån og andre mangler i virksomhedernes 2012 regnskaber, hvis de ikke havde fravalgt revision. Dermed er banker, leverandører og andre kreditorer gået glip af kritisk regnskabsinformation, som ville være kommet for dagens lys, hvis virksomhederne havde ladet deres regnskab revidere.

Det viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer af det sandsynlige omfang af forbehold og supplerende oplysninger i ikke reviderede virksomheders regnskaber. Analysen baserer sig på den alt andet lige antagelse, at selskaber, som har fravalgt revision modtager revisionsanmærkninger i samme omfang, som selskaber, der lader sig reviderer. Næsten 30.000 selskaber har i dag fravalgt revision og antallet har været stærkt stigende de seneste år.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen har følgende kommentar til analyseresultatet:

”Når virksomhedernes regnskaber ikke bliver revideret går banker, leverandører og andre, der har penge til gode i selskabet, glip af vigtige oplysninger om selskabernes økonomiske sundhedstilstand. Samtidig giver det lettere spil for dem, der foretager sig ting, som ikke tåler dagens lys, når der ikke er en revisor inde over regnskabet”.

Analysen viser, at ud af de godt 5000 revisoranmærkninger, som forventeligt ville have været i 2012 regnskaberne, hvis de havde været reviderede, ville over 900 selskaber have fået mindst ét forbehold. Heraf ville ca. 300 selskaber have fået et forbehold for at virksomheden er konkurstruet. Næsten 2300 selskaber ville desuden have fået en supplerende oplysning i regnskabet om, at ejeren eller virksomhedens direktør havde taget et ulovligt lån. Knap 2500 selskaber vil have fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital.

Læs hele analysen her

Om analysen
Analysen sandsynliggør det tab af information, som fravalget af revision kan medføre. Helt konkret fokuseres der i analysen på den information, som revisorerne giver i deres påtegning i form af et forbehold og/eller en supplerende oplysning, fx i forhold til, om selskabet kan fortsætte sin drift, har tabt sin selskabskapital, om ledelsen har optaget ulovlige lån i selskabet, problemer vedr. værdiansættelser osv.
Når der ikke er revision af et selskabs regnskab, kan der af indlysende grunde ikke siges noget om, hvad der rent faktisk foregår i de næsten 30.000 selskaber, der helt har fravalgt at blive revideret af en revisor. Til gengæld ved vi noget om, hvilken information der er i revisionspåtegninger hos de knapt 185.000 selskaber, der bliver revideret.
Baggrunden for analysen er derfor, at den fordeling af supplerende oplysninger og forbehold, der gælder for de reviderede selskaber, også må gælde for ikke-reviderede selskaber. Eksempelvis havde 18 pct. af de reviderede selskaber i 2012 minimum én anmærkning i revisionspåtegningen. Det antages derfor, at det er sandsynligt, at også 18 pct. af de ikke-reviderede selskaber burde have fået minimum én anmærkning, såfremt deres regnskaber havde været reviderede. Det samme gør sig gældende mht. fordelingen af de forskellige typer af forhold, som revisor giver anmærkninger om. Revisor kan i øvrigt give flere anmærkninger i samme årsregnskab, hvorfor det samlede antal anmærkninger vil være større end antallet af selskaber, der har minimum én anmærkning.

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147