Regeringen: Værdien af årsregnskaber i fokus

PressemeddelelseBedre nytte af regnskabsdata er en af de anbefalinger fra Virksomhedsforum, som regeringen gerne vil gøre noget ved. Derfor skal regnskabsdata nu være gratis for virksomheder, banker, investorer mv. Samtidig er der hensigter om at gøre det enklere for de cirka 80.000 mindre virksomheder med under 10 ansatte at udarbejde et informativt årsregnskab, hvilket FSR – danske revisorer støtter.

SMVRegnskabRevision

Regeringen har i dag tilsluttet sig en række anbefalinger fra Virksomhedsforum på især regnskabsområdet, der vil få betydning for både små og store virksomheder og selvfølgelig også for revisorbranchen. Et centralt forslag er, at der skal være en standardmodel for årsregnskaber for virksomheder med under 10 ansatte.

”En betydelig del af dansk erhvervslivs vækstlag vil kunne få gavn af et standardregnskab. Det forudsætter imidlertid, at regnskabet indeholder alle de centrale oplysninger, som især banker og leverandører lægger til grund for at gøre forretninger med de små virksomheder. Derfor har vi fra FSR – danske revisorers side taget initiativ til en tværgående gruppe, der skal forsøge at nå frem til et forslag til en sådan model,” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør hos FSR – danske revisorer.

Virksomheder med under 10 ansatte udgør en betydelig del af dansk økonomi. De omsætter ifølge CESFO for knap 570 mia. kr. om året og har cirka 307.000 fuldtidsansatte.

Regeringen tilslutter sig ligeledes Vækstforums ambition om at gøre regnskaberne så tilgængelige som muligt for hele erhvervslivet ved at gøre det gratis at hente dem fra de offentlige systemer.

”Der er jo masser af viden i virksomhedernes regnskaber – også for de mindre virksomheder, der samlet set repræsenterer en stor omsætning. Derfor ser vi også perspektiver i, at regeringen vil gøre regnskaberne gratis, for det gavner ikke mindst de mindre virksomheder. De kan nemlig være særligt udsatte for tab, når kendte eller måske nye kunder viser sig ikke at have styr på økonomien, og her giver regnskabet en guidende hånd. Og så kan man jo også følge med i, hvordan ens konkurrenter klarer sig,” siger Charlotte Jepsen.

FSR – danske revisorer er dog mere skeptisk, når det gælder Vækstforums og regeringens forslag om at rykke fristen for indlevering af årsregnskaberne med en måned, fordi oplysningerne så kommer senere ud til brugerne, og dermed mister regnskaberne alt andet lige værdi.

”På den ene side bliver regnskaberne stillet til rådighed for at hjælpe alle virksomhederne med at finde gode kunder og nye forretningsmuligheder og til bankerne for bedre at kunne kreditvurdere. På den anden side vil regeringen trække tiden yderligere, inden disse oplysninger bliver stillet til rådighed. Det er svært at gennemskue logikken i det tiltag, og at rykke datoen med en måned giver altså ikke virksomhederne mange basører,” siger Charlotte Jepsen.

Derudover lægger regeringen op til en række andre tiltag, der har interesse for revisorbranchen. Blandt andet bekræfter regeringen sin intention om en analyse af revisionspligten, og regeringen følger Virksomhedsforums anbefaling om en samarordning af CVR, Revireg og regnskabsregistrene. Mange af forslagene står allerede som en del af den forventelige kommende lovgivning. 
Se en oversigt over de centrale initiativer på regnskabs- og revisionsområdet herunder.

Læs mere om Virksomhedsforum på: enklereregler.dk
Se også: Regeringen gør det enklere at drive virksomhed i Danmark, pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet, 27. oktober 2014.

Oversigt over anbefalinger fra Virksomhedsforum, som regeringen tilslutter sig:

 • Standardregnskab for mikrovirksomheder
 • Lettelse af regnskabskrav – dattervirksomheder
 • Årsregnskabsloven tilpasning til IFRS
 • Mindre virksomheder kan aflægge regnskab efter IFRS
 • Udskydelse af frist for årsregnskabet fra 31. maj til 30. juni
 • Opbevaring af Bilag i udlandet, herunder varighed og formatkrav samt ønske om fælles EU-regler – bogføringslov
 • Interessant at levere data til det offentlige/gratis regnskaber
 • Definition af virksomheder af offentlig interesse (de større virksomheder) ift. ny revisionslovgivning fra EU
 • Analyse af revisionspligt og revisionsomkostninger: Fokus på både omkostninger og fordele ved revision
 • Samordning af CVR, Revireg og regnskabsregistre. Forventes gjort inden udgangen af 2015

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169