Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor

NyhedAntallet er revisorforbehold og supplerende oplysninger falder lidt for tredje år i træk. Derimod stiger antallet af selskaber, der fravælger revision markant. Det samme gør antallet af selskaber, der ville have haft en anmærkning fra deres revisor, hvis de ikke havde fravalgt revisionen

FSR - danske revisorerRevisionRegnskab

Knap hver femte danske selskab med et revideret regnskab havde mindst én anmærkning fra revisor i deres 2013-regnskab. I konkrete tal drejer det sig om i alt 30.085 reviderede selskaber, der fik mindst én anmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning fra revisor. Det viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer. Analysen er baseret på et udtræk af fra kreditinformationsinstituttet Experian.  

Figur: Udviklingen i antallet af regnskaber med revisionsanmærkninger

Kilde: Experian 2014 (Den lodrette streg markerer en ændret dataindsamlingsmetode fra 2009 til 2010. Før 2009 registrerede Experian anmærkninger for tabt selskabskapital i en separat kategori)

I forhold til året før er der sket et fald på 10 pct., fra 33.248 selskaber med anmærkninger i 2012 til 30.085 i 2013. Det skyldes blandt andet, at flere og flere selskaber vælger revisor fra. Fra 2012 til 2013 steg antallet af selskaber, der hverken fik foretaget revision eller udvidet gennemgang fra 29.340 til 46.026. En stigning på knap 57 pct. Ser vi alene på de selskaber, som har fået revision eller udvidet gennemgang, ligger andelen af selskaber med anmærkninger fortsat rimelig konstant på ca. 18 pct. af selskaberne.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen mener, at analysen understreger værdien af en uafhængig revisor. 

”Analysen viser, at revisorerne gør en forskel for banker, kreditorer, leverandører og andre, der bruger regnskaberne til at træffe beslutninger. Revisorbranchen bliver ofte beskyldt for ikke at gøre nok opmærksom på kritisable forhold i regnskaberne. Her får vi syn for sagen, revisorerne løfter deres opgave”, siger Charlotte Jepsen. 

Mørketal stiger
På baggrund af en stikprøve blandt 500 af de virksomheder i undersøgelsen, der har anmærkninger i 2013 regnskaberne, anslås det, at over 8.000 selskaber ud af de 46.000, som har fravalgt revision ville have fået mindst én anmærkning fra revisor, hvis regnskabet var blevet revideret (se figur nedenfor).

Grundet fravalget af revision kommer disse oplysninger, om fx virksomhedernes evne til at overleve det næste år og andre alvorlige usikkerheder, ikke frem i regnskabet.    

Figur: Udviklingen i antallet af regnskaber med mistede anmærkninger

Kilde: Experian 2014

”Når selskaberne fravælger revision kommer revisors advarsler i form af forbehold og supplerende oplysninger om fx usikkerheder i regnskabet ikke for dagens lys. Det er naturligvis et problem, som man skal tage i betragtning, når man overvejer at fjerne revisionspligten for endnu flere virksomheder”, siger Charlotte Jepsen.  

Læs analysen her

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147