Ny årsregnskabslov reducerer næppe byrder

PressemeddelelseNyt lovforslag skal lempe virksomhedernes byrder ved at reducere antallet af oplysninger i årsregnskaberne. Men den manøvre flytter blot byrderne til regnskabsbrugerne, som må hente deres information igennem særskilte rapporteringer, viser regeringens egen undersøgelse.

RegnskabFSR - danske revisorer

Regeringen har sendt et omfattende forslag til ændring af årsregnskabsloven i høring. Formålet er blandt andet at lette de administrative byrder for 80.000 mindre virksomheder. For at opnå det foreslår man, at fjerne en række krav til oplysninger i regnskaberne. Regeringens egne undersøgelser stiller dog spørgsmålstegn ved, hvor mange reelle lempelser, der er tale om.

”Det er tvivlsomt, om regeringen vil lykkedes med at lette byrderne for virksomhederne med det forslag, der ligger. Selvom en række oplysninger vil forsvinde, vil banker og leverandører fortsat efterspørge fyldestgørende informationer om virksomhedernes økonomi. Det bekræfter regeringens egne undersøgelser. Konsekvensen kan meget vel blive, at det bliver dyrere for virksomhederne at låne penge,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Byrderne flyttes til nye rapporteringer
Regeringens undersøgelse i forbindelse med lovforarbejdet viser, at banker, kunder, leverandører og investorer ofte bruger årsregnskabet, og at informationen i regnskabet vægtes højere end personlig kontakt, virksomhedens hjemmeside og databaser.

Derudover viser undersøgelsen, at brugerne af årsrapporterne - banker, kreditinstitutioner, samarbejdspartnere mv. - formodentlig vil stille krav til virksomhederne om at få de informationer, som fjernes, under alle omstændigheder.

”Tilgangen til det nye lovforslag synes at være, at der skal skæres i oplysningerne – koste hvad det koste vil. Men i dets nuværende form bliver resultatet af forslaget, at arbejdet rykker fra årsregnskabet over i nye rapporteringer. Samtidig udvander lovforslaget informationsværdien af det årsregnskab, som regnskabsbrugerne i undersøgelsen udpeger som den vigtigste enkeltstående kilde til information om virksomhederne,” siger Charlotte Jepsen og uddyber:

”Vi har derfor opfordret til, at man i stedet ser på en forenkling af årsregnskaberne med udgangspunkt i brugernes behov. Det er baggrunden for, at foreningen i samarbejde med bl.a. Finansrådet, Dansk Erhverv og Dansk Industri har igangsat et arbejde med at udvikle et mere enkelt standardregnskab for de mindste virksomheder. Målet er at udvikle en standardmodel, som tilgodeser både kreditgivernes og myndighedernes behov for information om virksomhedernes økonomi.”

Læs hele rapporten:

Uddrag af ændringer i lovforslaget

 • Størrelsesgrænser for små selskaber forhøjes (Regnskabsklasse B). Nettoomsætning fra 72 til 89 mio.kr.
 • Størrelsesgrænser for mellemstore selskaber forhøjes (Regnskabsklasse C).
  Nettoomsætning fra 286 til 313 mio.kr.
 • Undtagelser for mikrovirksomheder  (Omsætning under 5,2 millioner DKK) De kan:
  • Undlade oplysninger om anvendt regnskabspraksis
  • Undlade oplysninger om særlige poster
  • Undlade oplysninger om op- og nedskrivninger
  • Undlade at oplyse den del af gæld, der forfalder mere end 5 år efter balancedato
  • Undlade oplysninger om antal beskæftigede
  • Undlade oplysninger om modervirksomheden for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår
 • Undlade ledelsespåtegning hvis der kun er et ledelsesmedlem
 • Krav om ledelsesberetning genindføres i klasse B
 • Reducerede regnskabskrav til visse dattervirksomheder. De kan rykke en regnskabsklasse ned.
 • Indsendelsesfristen forlænges til 6 mdr.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169