Bankpakke 4: Muligvis behov for yderligere tiltag

FSR - danske revisorer

Der er opnået politisk enighed om Bankpakke 4, som har til formål at sikre, at nødlidende pengeinstitutter i højere grad bliver overtaget af sunde pengeinstitutter, så afvikling hos Finansiel Stabilitet undgås. Netop denne afviklingsordning har været omdiskuteret og medført negative reaktioner fra udlandet.

"FSR - danske revisorer bakker op om arbejdet med at sikre en velfungerende og stabil finansiel sektor og er enig i, at det er fornuftigt med alternative løsninger til den afviklingsordning, som tidligere blev indført med Bankpakke 3," siger formanden for FSR – danske revisorers finansielle udvalg, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, og tilføjer:

"Det er positivt for erhvervslivet, hvis risikoen for at havne i en afviklingsbank kan reduceres med disse nye initiativer. Der er dog fortsat stor risiko for pengeinstitutternes refinansiering i forbindelse med udløbet af de individuelle statsgarantier i 2013. Det kan derfor vise sig, at der er behov for yderligere tiltag for at sikre tilliden til den finansielle sektor i Danmark".

Den nye bankpakke betyder blandt andet, at uafhængige revisorer nu skal medvirke ved vurderingen af det nødlidende pengeinstitut, når den såkaldte medgiftsordning anvendes. Uafhængige revisorer medvirker allerede i dag ved vurderingen af nødlidende pengeinstitutter, når disse afvikles af Finansiel Stabilitet.

Bankpakke 4 indeholder følgende elementer:

- Styrkelse af medgiftsordningen med det formål, at det bliver mere attraktivt at overtage nødlidende institutter.
- Fjerne barrierer for fusioner mellem pengeinstitutter gennem mulighed for statslig garanti med forhøjet præmiebetaling.
- Bidragsfinansiering af Indskydergarantifonden (og afviklingsafdelingen), så sektorens betalinger til ordningen jævnes ud samt etablering af en mulig konsolideringsfond.
- Forberede kommende regler om systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark.

> Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsens pressemeddelelse om Bankpakke 4