Digitale regnskaber bliver en realitet

PressemeddelelseFolketinget har i dag vedtaget et lovforslag om digitale regnskaber. I første omgang træder reglerne i kraft for de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, hvilket vil sige cirka 190.000 virksomheder.

Digitale regnskaberRegnskab

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om digitale regnskaber. Forslaget betyder, at de cirka 210.000 virksomheder, som har pligt til at sende regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, inden længe skal indsende regnskaberne digitalt. I første omgang træder reglerne i kraft for de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, hvilket vil sige cirka 190.000 virksomheder.
 
”Kravet om digitale regnskaber er en meget betydningsfuld ændring, som berører alle danske selskaber inden for en kort periode. På lidt længere sigt vil det give store gevinster for både myndigheder og regnskabsbrugere, og vi støtter derfor, at regnskaberne fremover skal indberettes digitalt”, siger administrerende direktør i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Erfaringerne viser imidlertid, at der generelt er betydelige risici forbundet med at implementere store offentlige it-systemer. For at de digitale regnskaber kommer sikkert i hus, stiller det store krav til myndighederne om at være 100 procent klar med teknik og vejledninger. Fra foreningernes side støtter vi op med information og vejledning og har allerede afholdt både en større konference og flere gå-hjem-møder. Det er nødvendigt, for det er en kort frist, de mindre regnskabs-leverandører har fået.”

I første omgang lagde lovforslaget op til, at virksomheder i regnskabsklasse B allerede skulle indberette 2011-regnskaber digitalt. Fristen blev dog flyttet efter, FSR påpegede, at den korte frist gjorde det rigtig svært for både myndigheder og virksomheder at blive klar. Fristændringen betyder, at langt de fleste virksomheder med B-regnskaber kan vente et år med at indsende regnskabet digitalt.
 
”Vi er glade for, at ministeren dengang lyttede til vores forslag om at udskyde fristen. Den længere frist giver både myndigheder og virksomheder tid til at få deres systemer helt på plads,” siger Charlotte Jepsen.

De første digitale regnskaber er modtaget
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er allerede nu klar med to systemer, som kan modtage digitale regnskaber via virk.dk.
Det ene system er en basis-løsning til virksomheder med simple regnskaber. Her indberetter virksomhederne ved at genindtaste deres regnskabsdata. På nuværende tidspunkt har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtaget omkring 100 regnskaber via det system.

Det andet system er til regnskaber, som ikke kan passes ind i basis-løsningen. Det skal eksempelvis bruges, hvis virksomhederne har pengestrømsopgørelser i regnskabet eller indsender koncernregnskaber. For at indberette i det system, skal virksomheden have adgang til specialsoftware, som kan indsende regnskabet i det såkaldte XBRL-format.
Som et pilotprojekt har enkelte revisionsselskaber indsendt digitale regnskaber til styrelsen siden 2008. Det er sket i tidligere version af denne løsning, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har endnu ikke modtaget regnskaber via den nye udgave af løsningen.

Fakta – Digitale Regnskaber

Hvornår skal virksomhederne indberette digitalt:
Virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette regnskaber for regnskabsår, der afsluttes 31. januar 2012 eller senere.
Virksomheder i regnskabsklasse C skal tidligst indberette digitalt fra udgangen af 2012
Virksomheder i regnskabsklasse D skal tidligst indberettes digitalt fra udgangen af 2013

Regnskabsklasser:
Regnskabsklasse B – virksomheder med mindre end 50 ansatte, en omsætning på op til 72 millioner og en balancesum op på til 36 millioner.
Regnskabsklase C – Virksomheder med mere end 50 ansatte, omsætning på mere end 72 millioner og balancesum over 36 millioner.
Regnskabsklase D – Børsnoterede selskaber og aktieselskaber ejet af staten.