EU-Kommisionens forslag går ud over kvaliteten i revisionen

PressemeddelelseMed en række nye forslag vil EU-Kommissionen bidrage til at sikre uafhængig og troværdig revision af høj kvalitet. De konkrete forslag vil dog resultere i det stik modsatte resultat, vurderer FSR – danske revisorer i et kritisk høringssvar til kommissionens forslag

FSR - danske revisorer

EU-Kommissionens forslag til nye regler for revisorbranchen byder på mange positive elementer, som dog overskygges af de negative effekter ved at indføre tvungen rotation af revisionsfirma og adskille revision og rådgivning. Det skriver FSR – danske revisorer i et høringssvar til kommissionens forslag.

”Allerede i høringsfasen til grønbogen, der kom i oktober 2010, fik kommissionen en overvældende mængde høringssvar, der var stærkt kritiske overfor de to forslag, som over en bred kam bliver vurderet til at gøre revisionen dyrere og forringe kvaliteten af revisors ydelser,” siger Morten S. Renge, formand for FSR – danske revisorer og uddyber:

”Når kommissionen har lagt fra land med et overordnede formål om at styrke kvaliteten af og tilliden til revision, så er vi stærkt forundrende over, at de to forslag er uændrede i kommissionens endelige udspil. Det er selvsagt et resultat, som hverken revisorerne eller virksomhederne kan være tilfredse med,” siger Morten S. Renge.

Forslag vil forringe kvaliteten og øge omkostningerne
EU-Kommissionen vil indføre tvungen rotation blandt revisionsfirmaerne for at øge konkurrencen på revisionsmarkedet. Men virksomhederne vil ikke se fordele ved rotationen.

”Virksomhederne vil i stedet se en prisforøgelse på revisionen som følge af, at et nyt revisionsfirma først skal bruge tid på at sætte sig ind i virksomhedens økonomiske forhold. Samtidig er der flere undersøgelser, der peger på, at tvungen firma-rotation ikke er vejen at gå, hvis man vil forbedre kvaliteten af revisionen. Tværtimod,” siger Morten S. Renge.

The US Government Accountability Office konkluderer i en undersøgelse, at tvungen firmarotation ikke er den mest effektive metode til at sikre revisors uafhængighed eller kvaliteten af revisionen. Samtidig vil rotationen betyde, at omkostningerne ved en revision vil stige med 20 procent i året efter rotationen.

Kommissionens forslag om at adskille rådgivning og revision i de største revisionshuse møder heller ikke begejstring på tværs af Europa. 70 procent af de afgivne høringssvar til Kommissionens første tanker fra oktober 2010 (grønbogen), er vendt imod forbudet, da det vil betyde, at viden og kompetencer går tabt. Det viser en analyse foretaget af Goethe-universitet i november 2011.

Positive elementer i kommissionens forslag
Der er også en række positive tiltag i kommissionens udspil, vurderer FSR – danske revisorer. Det bliver blandt andet foreslået, at man i hele EU anvender de internationale standarder og etiske retningslinjer for revision.

”Ved at indføre fælles retningslinier sikrer man, at der er samme høje kvalitet i en revision uanset, hvor i EU den er udført. Samtidig vil det blive lettere for regnskabsbrugerne at sammenligne den udførte revision på et regnskab på tværs af landegrænser, da man ikke skal forholde sig til flere forskellige regelsæt,” siger Morten S. Renge.


Læs mere:

FSR - danske revisorers høringssvar:
Høring om Europakommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet - KOM (2011) 778 og KOM (2011) 779/3 (pdf)

FSR – danske revisorers tema om EU-Kommissionens forslag og fremtidens revisions politik

Goethe-universitetets undersøgelse:
Analysis of the EU Consultation on the Green Paper
- “Audit Policy: Lessons from the Crisis”
 (pdf)